W ramach Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego od lutego 2021 r. jest realizowany projekt „Kształcenie animatorów społecznych”.