Partnerzy Merytoryczni Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Polskich Fundusz Rozwoju

NSZZ Solidarność

Partnerzy Czwartego Europejskiego Festiwalu Schumana