Prof. Zbigniew Krysiak gościem TVP Wiadomości: Unia Europejska to tylko organizacja międzynardowa i nie jest ona szczytem naszych marzeń. Chcemy Europy jako Wspólnoty Narodów bo to było celem Sługi Bożego Roberta Schumana. Konstytucja RP: „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”. Trybunał Sprawiedliwości UE nie jest nadrzędną instytucją dla wolnego i suwerennego narodu (art. 4 i art. 5 Konstytycji RP). Ignorowanie suwerena(art. 4.) reprezentowanego przez Władzę Ustawodawczą jest działaniem przeciw własnemu Narodowi a także przeciw Wspólnocie Narodów – „Ta sytuacja pokazuje jak rozgrywa się walka o wartości w Europie”, 5 sierpnia 2018