25-29 lipca 2018 delegacja Instytytu Myśli Schumana uczestniczy w konferencji pod hasłem “Powrót do korzeni”, która odbywa się koło Neapolu niedaleko od klasztoru Świętego Benedykta

Pierwsza Światowa Konferencja “Domów Serca” w Lettino we Włoszech – w wiosce położonej niedaleko Monte Cassino – rozpoczęła się wieczorem 25 lipca 2018 r., gościnnym przyjęciem zgotowanym przez mieszkańców poprzez przygotowanie wspaniałej tradycyjnej włoskiej pasty.

Na konferencję przybyło ok. 250 osób z całego świata w tym Polacy z Częstochowy, Warszawy oraz delegacja Instytutu Myśli Schumana.

“Domy Serca” w jakimś symbolicznym i Opatrznościowym sensie łączą się z dziełem podjętym od niedawna  przez Instytutu Myśli Schumana pod nazwą “Wspólnoty Serca”

Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana występuje na tej konferencji z referatem na pt.:

“Powróćmy do Europy Sługi Bożego Roberta Schumana” 

“Riappropriamoci I’Europa di Schuman”