Bez kategorii

Bogusław Cebulski, dyrektor oddziału regionalnego w Odolanowie poinformował, że zmarł radny powiatowy Grzegorz Finke.

Prosimy Grzegorza o modlitwę w intencjach dzieł Instytutu Myśli Schumana

28 sierpnia 2020

W przyjętym w czwartek przez rząd projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 prognozowane dochody budżetu państwa wyniosą 403 miliardy 700 milionów złotych, a limit wydatków to 486 miliardów złotych, co oznacza deficyt w wysokości 82 miliardów 300 milionów złotych. Wzrost PKB w ujęciu realnym w przyszłym roku oszacowano na poziomie 4 procent.

Image

https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2572053

19 września 2020

– Polska musi wejść na platformę wymiany i współpracy gospodarczej w układzie globalnym, a tutaj Indie w tej chwili – po Chinach – są najszybciej rozwijającym się krajem – mówił w Polskim Radiu 24 prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej.

Grupy Schumana budują relacje z Indiami.

Image

https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2585559

11 października 2020

Jest czas na to, by politycy polskiej prawicy stali się misjonarzami w Europie, by nie tylko spędzali czas w Brukseli. Niech spotykają się z różnymi środowiskami w Europie, by zaszczepiać myśl Roberta Schumana – mówił na antenie Polskiego Radia 24 prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana.

Image

https://www.polskieradio.pl/130/6802/Artykul/2599606,Zbudujmy-frakcje-Schumana-w-PE-Prof-Zbigniew-Krysiak-apeluje-do-europoslow-PiS

14 sierpnia 2020 r. rozpoczyna działalność Szkoła Duchowości Schumana.

Spotkania Szkoły będą się odbywać 14 dnia każdego miesiąca w dolnym kościele w godzinach od 18:00 do 20:00 w parafii św. Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 3.

Prelekcje prowadzi ks. Ryszard Szymanik, Chrystusowiec.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w Szkole na adres mailowy: sekretariat@IMSchuman.com lub telefonicznie na nr 570 990 686.

Zgłoszenie nie nakłada zbędnych obowiązków oprócz oczekiwania w miarę systematycznego uczestnictwa.

Prelekcje ks. Ryszarda można również oglądać na żywo na kanale YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCZ9pc7hTch5z3O239YxD6XQ/live

 

Sługa Boży Robert Schuman uważany za Ojca Założyciela Wspólnoty Węgla i Stali całe swoje życia oparł na wartościach chrześcijańskich. To właśnie jego głęboka wiara pozwoliła mu dokonać wielkiej rzeczy: pojednania narodów. W Szkole Duchowości Schumana chcemy się uczyć od niego takiego właśnie sposobu życia. Nie będzie to nauka teoretyczna ani też bierne słuchanie wykładów. Wierzymy jako katolicy w obcowanie świętych, że Schuman żyje i ma nam wiele do przekazania. Chcemy Go poznawać jako żywą osobę i dzielić się ze sobą nawzajem tym doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że będzie to rozwijać naszą relację z Panem Bogiem na wzór duchowości Roberta Schumana.

Powołanie przedstawiciela Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniewa Krysiaka do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej świadczy o integracji środowiska narodowego wokół myśli chrześcijańsko-społecznej wyrażonej przez Roberta Schumana w idei Jedność – Solidarność – Pokój.

Premier Profesor Piotr Gliński wręczył na Zamek Królewski w Warszawie nominacje 13 członkom Rady Programowej Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się odznaczeniem prof. Stanisława Gebhardta Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prof. Gebhardt został również Przewodniczącym Rady.

Dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn zapowiedział utworzenie Funduszu Patriotycznego, który będzie wspierał szeroki wachlarz inicjatyw badawczych i edukacyjnych ważnych dla dziedzictwa myśli narodowej i katolicko-społecznej.

Podczas wykładu okolicznościowego prof. Wojciech Roszkowski podkreślił wagę misji Instytutu, którym jest budowanie tożsamości kolejnych pokoleń Polaków.

𝐒𝐤ł𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐝𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐲𝐬́𝐥𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣

1. Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt – przewodniczący Rady – żołnierz AK, więzień Gestapo, działacz emigracyjnego Stronnictwa Pracy, współpracownik Roberta Schumana, współtwórca i jeden z liderów wielu międzynarodowych organizacji chrześcijańsko-demokratycznych, współinicjator odrodzenia Stronnictwa Pracy po roku 1989, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego.

2. Marian Barański – działacz opozycji antykomunistycznej oraz pierwszych polskich ruchów pro-life, jeden z liderów Ligi Narodowo-Demokratycznej oraz Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, więzień polityczny w okresie PRL.

3. Dr Ewa Czaczkowska – historyk, dziennikarka, pisarka, autorka książek m.in. o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i kard. Stefanie Wyszyńskim, ekspert Muzeum Jana Pawła II i Muzeum Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Michał Drozdek – socjolog, publicysta, przez wiele lat urzędnik państwowy, prezes Fundacji SPES, doradca premiera Jana Olszewskiego, badacz katolickiej nauki społecznej.

5. Prof. Marian Marek Drozdowski – historyk, nauczyciel akademicki, autor prac poświęconych m.in. Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jeden z inicjatorów upamiętnienia m.in. Wojciecha Korfantego i Władysława Reymonta.

6. Dr. inż. Aleksander Maciej Jabłoński – publicysta, działacz środowisk polonijnych, prezes Instytutu im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

7. Marek Jurek – historyk, działacz opozycji antykomunistycznej (m.in. Ruchu Młodej Polski), współtwórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz marszałek Sejmu RP, publicysta katolicki.

8. Prof. Krzysztof Kawalec – historyk, dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek poświęconych obozowi narodowemu m.in. biografii Romana Dmowskiego.

9. Dr Wojciech Kozłowski – historyk, dyrektor Instytutu Pileckiego, badacz teologii politycznych, nauczyciel akademicki.

10. Prof. Zbigniew Krysiak – ekonomista, nauczyciel akademicki, założyciel i prezes Instytutu Myśli Schumana.

11. Dr Jolanta Niklewska – historyk zajmująca się m.in. historią obozu narodowego, w tym działalnością Romana Dmowskiego

12. Prof. Janusz Odziemkowski – historyk zajmujący się m.in. katolicyzmem społecznym, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

13. Prof. Mieczysław Stanisław Ryba – historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor wielu publikacji dotyczących obozu narodowego, publicysta mediów katolickich, samorządowiec, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

14. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – duszpasterz akademicki, psycholog, teolog, wykładowca m.in. Papieskiego Wydziału Teologicznego.

15. Dr hab. Wojciech Turek – historyk, autor m.in. biografii Wojciecha Wasiutyńskiego, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, w latach 90. dyrektor biura Instytutu Konserwatywnego im. Edmunda Burke’a, wykładowca akademicki, dziennikarz mediów katolickich.