Przedstawiciel Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak został wybrany do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Powołanie przedstawiciela Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniewa Krysiaka do Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej świadczy o integracji środowiska narodowego wokół myśli chrześcijańsko-społecznej wyrażonej przez Roberta Schumana w idei Jedność – Solidarność – Pokój.

Premier Profesor Piotr Gliński wręczył na Zamek Królewski w Warszawie nominacje 13 członkom Rady Programowej Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się odznaczeniem prof. Stanisława Gebhardta Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prof. Gebhardt został również Przewodniczącym Rady.

Dyrektor Instytutu prof. Jan Żaryn zapowiedział utworzenie Funduszu Patriotycznego, który będzie wspierał szeroki wachlarz inicjatyw badawczych i edukacyjnych ważnych dla dziedzictwa myśli narodowej i katolicko-społecznej.

Podczas wykładu okolicznościowego prof. Wojciech Roszkowski podkreślił wagę misji Instytutu, którym jest budowanie tożsamości kolejnych pokoleń Polaków.

𝐒𝐤ł𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐝𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐲𝐬́𝐥𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣

1. Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt – przewodniczący Rady – żołnierz AK, więzień Gestapo, działacz emigracyjnego Stronnictwa Pracy, współpracownik Roberta Schumana, współtwórca i jeden z liderów wielu międzynarodowych organizacji chrześcijańsko-demokratycznych, współinicjator odrodzenia Stronnictwa Pracy po roku 1989, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego.

2. Marian Barański – działacz opozycji antykomunistycznej oraz pierwszych polskich ruchów pro-life, jeden z liderów Ligi Narodowo-Demokratycznej oraz Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, więzień polityczny w okresie PRL.

3. Dr Ewa Czaczkowska – historyk, dziennikarka, pisarka, autorka książek m.in. o bł. ks. Jerzym Popiełuszce i kard. Stefanie Wyszyńskim, ekspert Muzeum Jana Pawła II i Muzeum Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

4. Michał Drozdek – socjolog, publicysta, przez wiele lat urzędnik państwowy, prezes Fundacji SPES, doradca premiera Jana Olszewskiego, badacz katolickiej nauki społecznej.

5. Prof. Marian Marek Drozdowski – historyk, nauczyciel akademicki, autor prac poświęconych m.in. Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jeden z inicjatorów upamiętnienia m.in. Wojciecha Korfantego i Władysława Reymonta.

6. Dr. inż. Aleksander Maciej Jabłoński – publicysta, działacz środowisk polonijnych, prezes Instytutu im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

7. Marek Jurek – historyk, działacz opozycji antykomunistycznej (m.in. Ruchu Młodej Polski), współtwórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz marszałek Sejmu RP, publicysta katolicki.

8. Prof. Krzysztof Kawalec – historyk, dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek poświęconych obozowi narodowemu m.in. biografii Romana Dmowskiego.

9. Dr Wojciech Kozłowski – historyk, dyrektor Instytutu Pileckiego, badacz teologii politycznych, nauczyciel akademicki.

10. Prof. Zbigniew Krysiak – ekonomista, nauczyciel akademicki, założyciel i prezes Instytutu Myśli Schumana.

11. Dr Jolanta Niklewska – historyk zajmująca się m.in. historią obozu narodowego, w tym działalnością Romana Dmowskiego

12. Prof. Janusz Odziemkowski – historyk zajmujący się m.in. katolicyzmem społecznym, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

13. Prof. Mieczysław Stanisław Ryba – historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor wielu publikacji dotyczących obozu narodowego, publicysta mediów katolickich, samorządowiec, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

14. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – duszpasterz akademicki, psycholog, teolog, wykładowca m.in. Papieskiego Wydziału Teologicznego.

15. Dr hab. Wojciech Turek – historyk, autor m.in. biografii Wojciecha Wasiutyńskiego, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, w latach 90. dyrektor biura Instytutu Konserwatywnego im. Edmunda Burke’a, wykładowca akademicki, dziennikarz mediów katolickich.