Patriotyzm wobec Ojczyzny wyraża się czynami: „Polskie drogi źródłem przychodu dla budżetu naszego Państwa a nie dla korporacji zagranicznych.” Będzie nowy system poboru opłat na polskich autostradach. Rząd pracuje nad utworzeniem polskiego odpowiednika systemu viaTOLL. Wszystko po to, by system płatności drogowej, był obsługiwany przez polską firmę. „Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)