Trójmorze i spotkanie w Bukareszcie. Prof. Zbigniew Krysiak prelegentem na Szczycie Trójmorza. Agenda Szczytu Trójmorza 17-18 września 2018 r.