Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Szanowni Państwo!

Święta Wielkanocne to kontemplacja wielkiej tajemnicy Zbawienia, zadumy nad życiem i śmiercią, ale i pewności Zmartwychwstania. To czas, w którym w sposób szczególny łączymy się z bliskim nam osobami, niezależnie od tego, czy są one tuż obok nas, czy za granicą. Dla Polaków, przez wieki trwających wiernie u stóp Chrystusowego Krzyża jest to jednak nie tylko czas refleksji, ale i głębokiej przemiany serca.

Właśnie tego Państwu życzymy: wspaniałych powrotów do wierności tak atakowanemu współcześnie Kościołowi, wytrwania w wierze i odwagi w dawaniu świadectwa Prawdzie. Niechaj Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was Bożą mocą, wesprze w trudach dnia codziennego i da nadzieję na lepszą przyszłość.

Łącząc się u stóp Golgoty z bólem Jezusa i Maryi, a później dzieląc radość Zmartwychwstania Pańskiego z Apostołami pragnijmy z dnia na dzień stawać się lepszymi i pielęgnować tą piękną duchowość, jaka jest nieodłączną częścią naszej polskiej tożsamości.

Instytut Myśli Schumana

Animatorzy Wizerunku Polski w Europie