Recepta młodzieży Schumana dla UE. Piotr Tarnogórski: Trójmorze jest lekiem dla Unii Europejskiej

“Trójmorze nie może być w kontrze do UE. Trójmorze jest lekiem dla UE, bo właśnie tutaj mamy te wartości, wspólnotę, współpracę gospodarczą, współpracę na polu młodzieżowym, współpracę na poziomie parlamentów” – powiedział Piotr Tarnogórski z Młodzieżowych Grup Schumana wyjaśniając podczas Schuman Trimarium Forum rolę, jaką widzi dla Trójmorza w ramach Unii Europejskiej. Podczas trzeciego dnia obrad 150 młodych z 10 krajów diagnozowało sytuację w UE i zastanawiało się nad tym, jakie działania należy podjąć, aby ją uzdrowić.

Schuman Trimarium Forum. Ludmiła Czekanowa: Komuś zależy, żeby skłócić państwa które mieszkają obok siebie

“Bardzo bliskie mi są relacje z sąsiednimi państwami, bo z tego, co się dzieje na świecie, widzę, że raczej chyba komuś zależy, żeby skłócić państwa, które mieszkają obok siebie” – mówiła Ludmiła Czekanowa z Białorusi, uczestniczka trwającego w Krasiczynie Schuman Trimarium Forum. “Ale jak spotykamy się z osobami i dajemy przestrzeń niestosowania ideologii, to widzimy, że wzajemne stosunki mamy raczej dobre i na tym moim zdaniem buduje się współpraca i różne międzynarodowe organizacje” – podkreślała.

Elżbieta Witek podczas Schuman Trimarium Forum: Chrześcijaństwo stanowi klucz do integracji Trójmorza

“Chrześcijaństwo stanowi klucz do integracji Trójmorza” – napisała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w specjalnym liście do uczestników organizowanego przez Instytut Myśli Schumana Schuman Trimarium Forum. Podkreślała, że przed młodym pokoleniem Europejczyków stoi dziś trudne zadanie stworzenia modelu współpracy w odniesieniu do koncepcji Roberta Schumana, leżącej niegdyś u podstaw Unii Europejskiej. 150 młodych z 10 krajów zgromadziło się w Krasiczynie, by w pięknym otoczeniu zamkowych wnętrz debatować na temat bieżących problemów i przyszłości Międzymorza. Owocem pierwszego dnia debat była koncepcja stworzenia studenckich kół Schumana na uniwersytetach w Międzymorzu, która spotkała się z przychylnym przyjęciem Ministerstwa Edukacji i Nauki reprezentowanego przez ministra Wojciecha Murdzka.

Poland’s role in the Three Seas Initiative

As previously mentioned, the Intermarium is a Polish concept that was spread throughout Eastern and Central Europe because of Poland’s cultural influence during the 16th century. Consequently, Poland cannot be denied a leading role in the Three Seas Initiative. The steadily evolving social-political discourse surrounding the Trimarium community has put Poland on a new track,… Czytaj dalej Poland’s role in the Three Seas Initiative

Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

Jak zostało wspomniane wyżej idea Międzymorza jest ideą Polską która poprzez potencjał i nośność Polskiej kultury w XVI wieku została zaszczepiona w krajach regionu. Nie można więc odmówić Polsce wiodącej roli w Inicjatywie Trójmorza. Stale rozwijana myśl społeczna i polityczna jaką jest Wspólnota Nardów Trójmorza wprowadziła ją na nowe tory i przy korzystnym układzie politycznym… Czytaj dalej Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

The Three Seas Initiative as a path to building the region’s political and economicpotential

An important aspect influenced by efforts to implement the Three Seas Initiative is the formation of political, economic, and social capabilities. Collective action can, and does, field results in the form of a strong impetus for development. The synergy of these actions can serve as the driving force behind political decisions. The combined human capital or economic… Czytaj dalej The Three Seas Initiative as a path to building the region’s political and economicpotential

Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

Ważnym aspektem na który wpłynęły działania zmierzające do realizacji idei Trójmorza jest budowa potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego. Działanie wspólnotowe może, i przynosi rezultaty, w postaci silnego impulsu rozwojowego. Synergia działania może stać się siłą napędową decyzji politycznych. Zsumowanie kapitału ludzkiego czy też siły gospodarki krajów Trójmorza może nie tylko oddziaływać na region ale również… Czytaj dalej Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

The Trimarium as a community of historical traditions and common values

The Three Seas Initiative was born under specific political and social conditions among geographically neighboring nations, and in order for it to exist, it operated under a fellowship of common values and objectives. One cannot ignore the fact that the actionswithin the Trimarium and earlier in the Intermarium, were undertaken by the people of the… Czytaj dalej The Trimarium as a community of historical traditions and common values

Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

Trójmorze, jak podano wyżej, zrodzone w specyficznych warunkach politycznych i społecznych wśród ludności bliskiej geograficznie, aby mogło zaistnieć odwoływało i odwołuje się do wspólnoty wartości i losu. Nie można nie nadmienić, że działania w Trójmorzu i wcześniej w Międzymorzu zostały podjęte przez ludność wyznania chrześcijańskiego (przy pełnym poszanowaniu mniejszości żydowskiej i muzułmańskiej) w szczególności poprzez… Czytaj dalej Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

The Trimarium in the historical context

The origins of the Three Seas Initiative (Tri Marium) can be traced back to the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was the political mindset of a community of nations (Poland, Lithuania, and, for a time, Ruthenia) and it that was the direct catalyst for the historical Intermarium. An important component of this mindset was the establishment of… Czytaj dalej The Trimarium in the historical context