Uniwersalizm nauki Jana Pawła II wobec zagrożeń dehumanizacji pod wpływem ideologii sztucznej inteligencji

Już samo sformułowanie „sztuczna inteligencja” stanowi poważne nadużycie, ponieważ AI jest to nic innego jak zespół myśli człowieka ujętych w twór zdolny do wykonywania zaprogramowanych w nim zadań, zatem z inteligencją jako taką nie ma nic wspólnego – nie posiada rozumu, jest w stanie samodzielnie postrzegać otoczenia, dokonywać jego analizy i adaptować się do jej zmian, jeżeli nie zostanie do tego zaprogramowany.