Chrześcijańskie korzenie europejskiej tożsamości

Chrześcijańskie korzenie europejskiej tożsamości

Uczestnicy Zjazdu Grup Schumana na Jasnej Górze 12 marca 2017 spotkali się z postulatorem procesu beatyfikacyjnego ojcem Bernardem Ardura, ks. biskupem sekretarzem Episkopatu Polski Arturem Mizińskim i arcybiskupem Wacławem Depo