Praktyczne aspekty i zastosowania idei Roberta Schumana