Forum Młodzieży Trójmorza z Robertem Schumanem 10-16 lipca 2022 r. w Krasiczynie, Karpaty, Polska

W ramach Debaty Europejskiej 16 października 2021 r. będziemy rozmawiać o Forum Młodzieży Trójmorza z Robertem Schumanem 10-16 lipca 2022 r. w Krasiczynie, Karpaty, Polska

Instytut Myśli Schumana wystąpił z inicjatywą zorganizowania Młodzieżowego Forum Trójmorza z Robertem Schumana, co zostało wstępnie omówione z innymi instytucjami, które chcą być współorganizatorami tego projektu, m.in. z Instytutem Felczaka, m.in. a także różne organizacje młodzieżowe.

W spotkaniu weźmie udział 5000 młodych ludzi z około 20 krajów regionu Trójmorza, w wieku od 18 do 40 lat, w Krasiczynie, Krapaty w Polsce od 10 lipca do 16 lipca 2022 roku. Celem spotkania jest budowanie integracji Trójmorza przez jego przyszłych gospodarzy i liderów, takich jak młodzież, a także przyspieszenie procesów budowania siły społecznej i ekonomicznej Wspólnoty Trójmorza poprzez zaangażowanie młodzieży, co doprowadzi do konstruktywnego wpływu na zachód Europy i świat.

Ważne jest, aby wydarzenie to zostało objęte Patronatem Premierów Polski, Węgier i innych krajów Trójmorza, a także niezbędne byłoby, aby instytucje rządowe i ministerstwa uczestniczyły we współorganizowaniu. W tym kontekście ważne jest budowanie relacji między młodymi parlamentarzystami z krajów Trójmorza.

Spotkanie Premierów Rządów krajów Trójmorza z przedstawicielami grup młodzieżowych na tzw. Szczycie Forum Młodzieży Tri Marium w celu podpisania Deklaracji o budowaniu Młodzieżowej Wspólnoty Trójmorza poprzez realizację projektów podczas rok, tworząc niezbędne wspólne instytucje i organizując kolejne doroczne spotkania na Forum Młodzieży Trójmorza z Robertem Schumana.

Średnio z każdego kraju będzie pochodzić około 250 osób. Zakładamy, że młodzi ludzie będą spać w namiotach przygotowanych przez Wojsko Polskie i inne Armie Trójmorza, co byłoby społecznie i nieodpłatnie wykonane przez Wojsko. W tym celu trzeba przygotować około 500 namiotów, każdy na dziesięć osób, na które jest miejsce na kilkuhektarowym terenie w Krasiczynie. Dodatkowo potrzebne są kuchnie polowe (naczynia wojskowe) i sanitariaty (prysznice i toalety) organizowane przez Wojsko Polskie i inne armie bratnie z Trójmorza. Powinny być przygotowane namioty medyczne oraz wszelkie inne środki i środki bezpieczeństwa, takie jak ochrona przez Policję, określone w normach prawnych, a także wolontariat z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej i Harcerzy ze wszystkich krajów Trójmorza.

Forum skupi się na około 20 grupach tematycznych. Dla każdej grupy tematycznej potrzebny jest namiot na około 250 osób. Będziemy też potrzebować sprzętu technicznego, nagłośnienia, scen koncertowych i usług medialnych z krajów Trójmorza. Mile widziane są środki finansowe na wsparcie organizacji Młodzieżowego Forum Trójmorza.

Poniżej przedstawiamy 20 bloków tematycznych, które będą realizowane w poszczególnych namiotach podczas Forum. Bloki te są wynikiem propozycji zgłaszanych przez młodych ludzi z kilku krajów, a także przedstawicieli niektórych instytucji, które będą współorganizatorami. Przedstawiony wykaz może być jeszcze zrewidowany w toku dalszych dyskusji w tej sprawie.

 1. Kultura, sztuka, tradycja, obyczaje, muzyka ludowa, narodowa, religijna i młodzieżowa dla zachowania i budowania tożsamości wspólnoty narodów Trójmorza.
 2. Trójmorza jako wspólnota losu wyrażona w rekonstrukcjach ważnych wydarzeń historycznych, takich jak Bitwa Warszawska i Cud nad Wisłą 1920 czy Powstanie Warszawskie oraz inne wydarzenia historyczne w różnych krajach Trójmorza.
 3. Współpraca i integracja firm Trójmorza i firm naszych rodaków w Europie i na świecie, a także rządów państw i różnych instytucji gospodarczych w celu zwiększenia obrotów handlu wewnętrznego i wzajemnych inwestycji w naszym regionie.
 4. Rozwijanie Wyższej Szkoły Stosowanych Nauk Chrześcijańskich i Społecznych w Trójmorza.
 5. Szkoła Duchowości Roberta Schumana w procesie budowania owocnych w życiu społecznym relacji z Bogiem i uzyskiwania paszportu do nieba.
 6. Formacja młodzieży w Szkole Służby Społecznej i Politycznej dla Wspólnoty Narodowej, Wspólnoty Trójmorza i Wspólnoty Europejskiej.
 7. Wigilia bez granic jako sposób na budowanie relacji z cudzoziemcami i zapobieganie powstawaniu gett cudzoziemców.
 8. Utworzenie wspólnego ośrodka szkoleniowo-badawczo-rozwojowego w krajach Trójmorza na rzecz wdrażania energetyki jądrowej i wodorowej w gospodarce oraz zmniejszania ubóstwa energetycznego.
 9. Integracja firm Trójmorza dla rozwoju handlu i inwestycji w Indiach i Afryce.
 10. Współpraca uczelni Tri Marium w edukacji, nauce i praktyce poprzez rozwój inkubatorów myśli technicznej i przedsiębiorczości.
 11. Budowanie relacji poprzez sport (regaty, windsurfing i kitesurfing na Jeziorze Solińskim, kajaki na rzece San i inne formy sportu, w tym zawody międzynarodowe).
 12. Technika wojskowa i budowanie patriotyzmu opartego na formacji wojskowej.
 13. Koalicja mediów Trójmorza w celu integracji naszej społeczności i budowania jej wizerunku w Europie i na świecie.
 14. Schumana Debata na temat przyszłości Europy poprzez budowanie Ruchu Młodzieżowego Schumana Europa i tworzenie Grup Schumana w parlamentach narodowych i Parlamencie Europejskim.
 15. Cyfrowy dobrobyt w wymiarze społecznym i gospodarczym
 16. Rozwój wolontariatu młodzieżowego w Europie na rzecz budowania jedności, solidarności i pokoju w modelu współpracy między rządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.
 17. Upowszechnianie etosu i znaczenia rodziny dla rozwoju narodów Trójmorza i wspieranie jej rozwoju oraz podejmowanie działań antydepopulacyjnych w celu budowania siły i tożsamości poszczególnych narodów i wspólnoty narodów Trójmorza .
 18. Zdrowy zrównoważony rozwój w służbie ludziom, z uwzględnieniem tworzenia dobrych warunków życia społeczno-gospodarczego dla ludzi na terenach rolniczych i poza miastami.
 19. Współpraca Trójmorza w zakresie edukacji i rozwoju zawodowego młodych ludzi poprzez tworzenie odpowiednich instrumentów i mechanizmów podatkowych i ekonomicznych.
 20. System opieki zdrowotnej dla poprawy stanu psychicznego i duchowego młodzieży poprzez zastosowanie mechanizmów prewencyjnych, które ograniczają źródła uszkodzeń psychiki i duszy.

prof. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej

Instytut Myśli Schumana

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com

Telefon +48 796 140 400

 

Dodaj komentarz