Home

{slider title=”Wigilia Bez Granic”  class=”info” open=”false” scroll=”false” }

Dołącz do nas!!!
Europa może wrócić do korzeni chrześcijańskich nie przez słowa, ale czyny pojednania, konkretne akty i działanie.
Robert Schuman akcentował, że budowanie relacji między ludźmi na fundamentach chrześcijańskich to „klucz” do prawdziwej Wspólnoty Narodów Europy. Polska może pokazać, że nie buduje getta, ale zaprasza obcokrajowców do stołu wigilijnego. Pokażmy, że domy nasze stały otworem nie tylko podczas „Światowych Dni Młodzieży” ale otworzyły się już na zawsze. Ten potencjał organizacyjny i ludzki jaki stworzył się podczas „Światowych Dni Młodzieży” niech dalej będzie zaangażowany w pojednanie narodów poprzez serce a nie ekonomię interesy i pieniądz.
Pomysłodawcami, organizatorami i koordynatorami projektu „Wigilia bez granic” są Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” oraz Instytut Myśli Roberta Schumana. Obie instytucje rozumieją potrzebę stwarzania okazji do spotkania ludzi różnych kultur, języków i religii, żeby wspólnie budować ład w różnorodnym świecie.
Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on wprowadzać pokój przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi, a pracując w prawdzie, służyć na rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać JEDNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, POKÓJ.
http://wigiliabezgranic.pl/organizatorzy/
http://serwer1716459.home.pl/autoinstalator/wordpress2/

{/sliders}

finalLOgo2Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on wprowadzać pokój przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi, a pracując w prawdzie, służyć na rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać

JEDNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ POKÓJ

  Oddziały i filie Instytutu w Polsce  {phocamaps view=map|id=1}