Paweł Żukowski

dr Paweł Żukowski

PZukowski

 

Dr Paweł Żukowski uzyskał stopień  doktora nauk ekonomicznych na UniwersytecieWarszawskim w oparciu o rozprawę pt.: „Europejska Jednostka Walutowa – teoria  i doświadczenia”. Jest autorem wielu publikacji dotyczących znaczenia waluty Euro w handlu globalnym i na rynkach finansowych. Ponadto, jego publikacje obejmują szeroko pojętątematykę z dyscypliny finansów, w tym w szczególności, w obszarze zarządania ryzykiem. Dr Paweł Żukowski jest wykładowcą akademickim w zakresie takich przedmiotów jak: finanse, bankowość, rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem. Od 1984 roku jest aktywnym praktykiem w sektorze bankowym, którego doświadczenie, zarówno w bankach polskich jak i zagranicznych,szczególnie dotyczy zagadnień funkcjonowania departamentu skarbu, obrotu papierami wartościowymi i konstrukcji produktów i instrumentów finansowych.

 

 Powrót do Eksperci