Zbigniew Krysiak

dr hab. Zbigniew Krysiak

krysiak ava

 

Dr hab. Zbigniew Krysiak jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada on szereg przedmiotów, w języku angielskim i polskim, z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich. Prowadzi od wielu lat szkolenia dla praktyków zakresu zarządzania ryzykiem i finansów instytucji rynku finansowego i przedsiębiorstw. Profesor wizytujący na Northeastern Illinois University w Chicago i Pepperdine University w Los Angeles. Dr hab. Zbigniew Krysiak prowadzi badania naukowe we współpracy z profesorami amerykańskimi. Northeastern Illinois University nadał mu w 2012 r. status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych z kadrą naukową tamtej uczelni. Jest autorem ok. 130 publikacji oraz ponad 70 recenzji naukowych po polsku i angielsku wydanych w USA. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji w obszarze finansów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc między innymi następujące funkcje: członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP, Wiceprezes AIG Bank Polska, Wiceprezes Inteligo Bank, członek rady nadzorczej TU Europa. Brał udział w pracach European Banking Industry Committee (EBIC). Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W latch 2002-2008 był przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, zaś w latach 2008-2012 wiceprzewodniczącym tego Komitetu. Był inicjatorem i tworzył Kwartalnik Finansowania Nieruchomości, którego jest od początku przewodniczącym Rady Programowej. Brał udział przy tworzeniu i wdrażaniu systemu AMRON (system analizy cen nieruchomości i innych parametrów tego rynku oraz rynku hipotecznego) przy Związku Banków Polskich. W 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydanta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. W 2010 decyzją Walnego Zgromadzenia ZBP i Zarządu ZBP, za zasługi dla sektora finansowego, otrzymał Odznakę Honorową Związku Banków Polskich. Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych i praktyki gospodarczej. Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych i rynków finansowych, prowadził liczne projekty dla Giełd Papierów Wartościwych. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW. Ekspert zespołu, powołanego w 2016 przez Prezydenta RP, do spraw rozwiązywania problemu kredytów „frankowych”

 

Powrót do Eksperci