„Im bardziej złożone stają się zadania Państwa tym większa jest potrzeba tworzenia równowagi pomiędzy siłą intelektualną i moralną Rządu” (Robert Schumana)