Pracownicze Plany Kapitałowe, w których tworzeniu biorą udział budżet Państwa, pracodawcy i pracownicy są wyrazem realizacji solidarnej społecznej gospodarki rynkowej