Inauguracja Oddziału Instytutu Myśli Schumana w Poznaniu

„Nie byłoby tego oddziału, gdyby nie było oddziału w Odolanowie. To właśnie dzięki temu oddziałowi trafiłam na rekolekcje z Schumanem. Wówczas to, a było to rok temu, powstała myśl, że potrzebni są ludzie świeccy do działania w przestrzeni publicznej, ludzie, którzy mają odwagę mówić o wartościach chrześcijańskich, i że chrześcijaństwo stworzyło Europę, a nie Europa stworzyła chrześcijaństwo” – mówiła Krystyna Dudzińska podczas otwarcia nowego Oddziału Instytutu Myśli Schumana w Poznaniu. Uroczystość zgromadziła wiele osób reprezentujących różne środowiska, a zjednoczonych wokół działania dla dobra wspólnego.

„Cieszę się, że Państwo dołączacie do tego dzieła” – zwrócił się do zebranych prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. „Schuman był osobą, która znakomicie tworzyła relacje. Instytut Myśli Schumana czy Towarzystwo Roberta Schumana to nie jest miejsce tylko dla ludzi, którzy są chrześcijanami, katolikami. Proszę to jasno komunikować. To jest miejsce dla wszystkich ludzi dobrej woli” – zaznaczył.

„Kieruję tę informację również do młodych ludzi. Jeśli macie swoich przyjaciół, znajomych, nie tylko z waszej szkoły, ale z innych, którzy są zainteresowani Schumanem, to ich zaproście” – apelował do obecnej na sali młodzieży. Prof. Zbigniew Krysiak poinformował, że Instytut Myśli Schumana skupia w sobie również Grupy Schumana młodych, którzy chcą być aktywni politycznie, gospodarczo i społecznie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. „Te grupy się rozrastają i do tego jesteście zaproszeni” – podkreślał. „W tym roku zaczęliśmy budowę Kół Naukowych Schumana. Zwracam się do kadry, do profesorów, o wsparcie tego kierunku” – mówił.

Ekonomista podkreślał, że „Robert Schuman budował model wspólnoty narodów Europy i to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że widzimy jako Polska swoją ważną rolę w rozwijaniu tego podejścia Schumana”. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana zwrócił przy tym uwagę na odpowiedzialność każdego polskiego obywatela za kształtowanie wspólnoty narodów Europy. „To nie jest klub wzajemnej adoracji osób, którzy chodzą do Kościoła, są chrześcijanami” – oświadczył. „Tak. Schuman był katolikiem, Schuman budował na wartościach, na fundamentach Ewangelii, ale był człowiekiem, który zbliżał wszystkich ludzi dobrej woli” – wskazywał.

Przypomniał o tym, że to Schuman był autorem pewnej implikacji logicznej: jedność, solidarność, pokój. „Jedność implikuje solidarność, a solidarność to jest dzielenie się dobrami, dbanie o dobro wspólne. Jeśli jest ta solidarność, to implikuje pokój” – wyjaśnił. „Jeśli dzisiaj obserwujemy deficyt solidarności, to znaczy, że musimy być bardzo uważni, żeby wrócić do jedności, do pojednania, bo inaczej skończy się to brakiem pokoju, deficytem pokoju” – dodał. Podkreślił przy tym, że „dzisiaj w Europie obserwujemy, jak różne formy niepokojów, pewnego chaosu się pojawiają”.

„Europa poszła w tak złym kierunku, że trzeba to wszystko naprawić. Postaramy się o to” – mówił z kolei Stanisław Dziechciarz. W podobnym tonie wypowiadali się także inni prelegenci. „Na co dzień pracuję z rolnikami i tu już widzimy aktualnie, że ten kierunek, w którym podąża Unia Europejska stanowi niestety zagrożenie nie tylko dla rolnictwa, ale przede wszystkim gospodarki, w związku z tym odbudowa wartości konserwatywnych i powrót do korzeni Europy jest kamieniem milowym do tego, żeby walczyć o przetrwanie” – mówił podczas inauguracji oddziału Jarosław Malczewski, członek Rady Programowej. „Aktualnie Komisja Europejska i inne instytucje dążą do tego, żeby redukować produkcję rolną na rzecz premiowania gospodarek wysoko rozwiniętych, jak gospodarka niemiecka” – dodał.

Do Zarządu Oddziału Instytutu Myśli Schumana w Poznaniu zostały powołane następujące osoby: Krystyna Dudzińska (dyrektor Oddziału), Stanisław Dziechciarz (zastępca dyrektora), Urszula Montowska (zastępca dyrektora) i Krzysztof Malczewski (członek). W skład Rady Programowej weszli: prof. Szczepan Cofta, Marlena Maląg, Bartłomiej Wróblewski, Dorota Stanicka-Apostoł, Jarosław Malczewski.

Anna Wiejak