Instytut Myśli Schumana przedstawia koncepcję modelu integracji branżowej w sektorze rolno-spożywczym w celu rozwoju eksportu z Polski do Indii, co stanowi ofertę dla wszystkich uczestników rynku rolnego.

Indie to najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród krajów G20.

PROF. ZBIGNIEW KRYSIAK INSYTUT MYŚLI SCHUMANA, ORAZ JAROSŁAW MALCZEWSKI -POLSKA GRUPA MLECZARSKA ORAZ INSTYTUT MYŚLI SCHUMANA prezentują model współpracy gospodarczej polskiego sektora rolno-spożywczego z Indiami. Kliknij w zdjęcie lub link, aby odtworzyć prezentację filmową.

Mimo pandemii covid-19 prognozuje się, że w 2021 roku nastąpi wzrost PKB o 5,8 %.

Indie będą trzecią gospodarką globu przed 2030 r.

W najbliższym czasie Indie staną się rynkiem o największej populacji na świecie. Ponad 800 mln mieszkańców to osoby poniżej 35. roku życia. Prognozuje się, że do 2025 r. liczebność indyjskiej klasy średniej wzrośnie do 550 mln osób, a jednocześnie do 2030 r. populacja miejska wzrośnie do 590 mln osób. Klasa średnia i wyższa, która powinna być obiektem szczególnego zainteresowania polskich przedsiębiorców to w Indiach około 20% ludności, tj. połowa populacji Unii Europejskiej.

Indie to chłonny rynek zbytu zarówno w zakresie surowcowym, jak i możliwości sprzedaży technologii, know-how, linii produkcyjnych, maszyn. Istnieją możliwości współpracy w branżach, w których polskie firmy są konkurencyjne na rynku światowym, tj.:

• rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – Polska posiada konkurencyjną ofertę dla rynku indyjskiego w takich dziedzinach jak: produkcja owoców i warzyw, hodowla, chów i przetwórstwo kurczaków, chłodzenie i pakowanie produktów spożywczych oraz linii do produkcji soków owocowych i warzywnych, dżemów i innych przetworów oraz przetwórstwo i produkcja produktów mleczarskich. Indie planują rozwinięcie szeregu centrów chłodniczych dla żywności i zabiegają o zagranicznych inwestorów;

• górnictwo – podziemne i odkrywkowe w zakresie budowy kompletnych obiektów (w tym kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawy maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego;

• przemysł obronny – w zakresie współpracy kooperacyjnej, transferu technologii i rozwijania współpracy naukowo-badawczej (R&D);

• zielone technologie – metody uzdalniania wody pitnej, zagospodarowania ścieków, zanieczyszczeń przemysłowych i śmieci,

• sprzęt medyczny – z uwagi na rozbudowującą się indyjską służbę zdrowia, zarówno państwową jak i prywatną z ponad miliardowym rynkiem potencjalnych pacjentów i konsumentów materiałów medycznych i higienicznych.

Szacuje się, że zlikwidowanie istniejącej w Indiach luki infrastrukturalnej może wynosić co najmniej 50 mld USD. Luka ta, z uwagi na wzrost liczby ludności, wciąż rośnie. Kluczowym zadaniem przed indyjskimi władzami jest modernizacja i rozbudowa podstawowych urządzeń, budynków użyteczności publicznej i instytucji usługowych.

Wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Indiach to 247,1 mln USD netto na koniec 2018 r., (dane NBP). 

Bez integracji polskich przedsiębiorców ekspansja na rynek Indii nie jest możliwa. Celem strategii proponowanej przez IMS jest nie tylko przygotowanie projektu w aspekcie formalno-prawnym, ale również przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych mających na celu uniknięcie wcześniej występujących przeszkód i błędów. 

W tym celu potrzebujemy współpracy z przedsiębiorcami, ponieważ ich własne doświadczenia oraz przemyślenia są kluczowym elementem merytorycznym.