Zapraszamy do podjęcia formacji w Grupach Schumana

Tematem formacji na listopad 2020 jest: „Maryja Przewodniczka Wiary”

Materiałem wykorzystywanym w tym celu jest mała książeczka pt.:

„Przewodniczka wiary„ , Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

Szersze informacje na ten temat materiałów formacyjnych na cały rok, czyli od stycznia do grudnia każdego roku znajdują się na stronie IMSchuman.com w zakładce „Formacja”

Link do tej zakładki jest następujący:http://serwer1716459.home.pl/autoinstalator/wordpress2/formacja/

Formacja pod nazwą „Dwunastokrąg Duchowości Grup Schumana” jest cykliczna tzn. każdego roku podejmowane są w kolejnych miesiącach te same tematy:

Styczeń: Miłosierdzie Boże; Luty: Przebaczenie; Marzec: Osiem duchów zła; Kwiecień: Słowo wcielone; Maj: Ojcze nasz; Czerwiec: Prawda w życiu człowieka; Lipiec: Pieśni dla Pana; Sierpień: Modlitwa serca; Wrzesień: Powtórne przyjście Chrystusa; Październik: Poznanie i pełnienie Woli Boga; Listopad: Maryja przewodniczka wiary; Grudzień: Wielcy mężowie formowani przez Maryję.

Materiały formacyjne w postaci małych książeczek na 12 miesięcy od stycznia do grudnia można zamówić u:

Ryszarda Krzyżkowskiego, tel. 570 686 990; Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com