Zapraszamy do podjęcia formacji w Grupach Schumana

Tematem formacji na październik 2020 jest: „Poznanie i pełnienie Woli Boga”

Materiałem wykorzystywanym w tym celu jest mała książeczka pt.:

„Traktat o najkrótszej drodze do doskonałości, czyli o wytrwałej trosce, wypełnianiu i poznaniu Woli Bożej„, Kasper Drużbicki SJ, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

Szersze informacje na ten temat materiałów formacyjnych na cały rok, czyli od stycznia do grudnia każdego roku znajdują się na stronie IMSchuman.com w zakładce „Formacja”

Link do tej zakładki jest następujący:http://serwer1716459.home.pl/autoinstalator/wordpress2/formacja/

Formacja pod nazwą „Dwunastokrąg Duchowości Grup Schumana” jest cykliczna tzn. każdego roku podejmowane są w kolejnych miesiącach te same tematy:

Styczeń: Miłosierdzie Boże; Luty: Przebaczenie; Marzec: Osiem duchów zła; Kwiecień: Słowo wcielone; Maj: Ojcze nasz; Czerwiec: Prawda w życiu człowieka; Lipiec: Pieśni dla Pana; Sierpień: Modlitwa serca; Wrzesień: Powtórne przyjście Chrystusa; Październik: Poznanie i pełnienie Woli Boga; Listopad: Maryja przewodniczka wiary; Grudzień: Wielcy mężowie formowani przez Maryję

Materiały formacyjne w postaci małych książeczek na 12 miesięcy od stycznia do grudnia można zamówić u:

Ryszarda Krzyżkowskiego, tel. 570 686 990; Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com