Konferencja „Zarządzanie finansowaniem i ryzykiem w polskim sektorze rolno-spożywczym”

Zabezpieczanie ryzyka kursowego w euro i innych walutach