Zarządzanie finansowaniem i ryzykiem w polskim sektorze rolno-spożywczym

http://www.youtube.com/channel/UCZ9pc7hTch5z3O239YxD6XQ/live