dr Krzysztof Waliszewski

dr Krzysztof Waliszewski

Krzysztof Waliszewski

Adiunkt w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, autor ponad 100 publikacji z problematyki pośrednictwa kredytowego i finansowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych, w tym autor, współautor i współredaktor 7 monografii naukowych:

  1. K. Waliszewski Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016,

  2. A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, wprowadzenie M. Zaleska, Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015,

  3. A. Janc, K. Waliszewski (red.), Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014,

  4. A. Janc, K. Waliszewski (red.), Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012,

  5. G. Kotliński, K. Waliszewski (red,), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012,

  6. K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010,

  7. K. Waliszewski, Pośrednictwo kredytowe w Polsce,  CeDeWu, Warszawa 2010.

Promotor ponad 100 prac dyplomowych, promotor pomocniczy w 1 przewodzie doktorskim.