„Powołani do służby na obcej ziemi” czyli apostolstwo polskiej duszy

„Chcemy mobilizować żołnierzy na front budowania sieci społeczeństwa Animatorów Wizerunku Polski, ale też Animatorów Wizerunku Europy” – mówił prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana podczas konferencji „Powołani do służby na obcej ziemi – według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda i Roberta Schumana”, która odbyła się 4 listopada we Wrocławiu. Konferencja ta stanowiła podsumowanie tegorocznej odsłony projektu Animatorów Wizerunku Polski w Europie. „Chodzi o to, abyśmy po tym dzisiejszym spotkaniu zawiązywali grupy działań, grupy Schumana, grupy Schumana przy różnych parafiach” – doprecyzował. Podkreślał, że wszyscy, którzy mają w sercu Polskę, mają w sercu Schumana, są do tego zaproszeni.