W Olsztynie powstał oddział IMS. Prof. Krysiak: Nie można zmarnować potencjału Schumana

„Dzisiaj światu brakuje autorytetów” – mówił podczas otwarcia oddziału Instytutu Myśli Schumana w Olsztynie fundator i przewodniczący Rady Programowej IMS prof. Zbigniew Krysiak. „W opinii mojej i wielu innych mądrzejszych ode mnie ludzi nie można zmarnować potencjału Schumana” – dodał.

30 marca w Olsztynie uroczyście zainaugurował swoją działalność kolejny oddział Instytutu Myśli Schumana. W uroczystości udział wzięli – oprócz prof. Zbigniewa Krysiaka i prezesa IMS Ryszarda Krzyżkowskiego – m.in. poseł Iwona Arent, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i starosta olsztyński Andrzej Abako. Błogosławieństwa dziełu udzielił metropolita warmiński abp Józef Górzyński.

„Jest to jakiś początek mam nadzieję dalszych naszych wspólnych działań” – mówiła podczas spotkania inauguracyjnego prof. Małgorzata Suświłło, kierownik Katedry Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, która jest członkiem Rady Programowej nowo powstałego oddziału Instytutu Myśli Schumana. „Nasze zadanie to jest trafić do młodych. Żeby ich formować, trzeba zacząć bardzo wcześnie” – podkreślała. „Oczywiście musimy też trafiać do nauczycieli. Tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia” – dodała wskazując na potrzebę krzewienia reprezentowanych przez Roberta Schumana wartości nie tylko wśród młodzieży.

Z kolei metropolita warmiński podkreślał, że potrzebujemy dzisiaj takich ludzi, jak Robert Schuman – „dobrze uformowanych potrafiących wnosić te wartości w życie społeczne”. „Nasze życie społeczne potrzebuje takich postaci. W związku z tym można tylko pobłogosławić” – stwierdził. Abp Józef Górzyński zaznaczył przy tym, że „Kościół wtedy będzie Kościołem, kiedy będzie realizował wolę Bożą”. „To jest coś, co mocno styka się z tym, co zostało podjęte i tak konkretnie poprowadzone” – mówił odnosząc się do Ojców Założycieli Wspólnoty Europejskiej, w tym do postaci Roberta Schumana. „Nauczmy się wreszcie słuchać Ducha Bożego, tego, co On mówi, bo tu jest pomysł na życie świata” – apelował do zgromadzonych. „Świętość rozumiemy nie inaczej i tu nawiązuję do tego, co w tym procesie beatyfikacyjnym [Roberta Schumana – red.] jest śledzone, czy to był człowiek Boży. Co to znaczy? Że to jest człowiek, który dał się Bogu poprowadzić. To jest ktoś, kto poddał się pod Boże działanie, Bożą myśl, Bożą wolę, podjął je jako pomysł na to, co robi” – wskazywał kierunek działania nowego oddziału IMS.

„Dzisiaj światu brakuje autorytetów”

„Istotą formuły Instytutu Myśli Schumana i Grup Schumana jest dialog z Schumanem” – podkreślał prof. Zbigniew Krysiak, zauważając, iż wiele dzieł, które Instytut decyduje się podejmować jest z inspiracji Schumana. „Schuman nie skończył swojego dzieła i potrzebni jesteśmy, żeby je kontynuować” – mówił dodając: „Potrzebne jest takie środowisko”.

Odnosząc się do potrzeby kontynuowania myśli i dzieła Roberta Schumana, co łączy się w sposób bezpośredni z krzewieniem chrześcijańskich wartości fundator Instytutu Myśli Schumana zwracał uwagę na znaczenie tworzenia wspólnot Schumana. „Dzisiaj światu brakuje autorytetów, takim autorytetem w sutannie był Jan Paweł II, ale dzisiaj jest potrzeba autorytetów w garniturach, w żakietach, takich mocnych, za którymi będą szli nie tylko chrześcijanie, katolicy, ale wszyscy ludzie dobrej woli. W opinii mojej i wielu innych mądrzejszych ode mnie ludzi nie można zmarnować potencjału Schumana” – przekonywał.

Dyrektorem oddziału Instytutu Myśli Schumana w Olsztynie został Krzysztof Wojciechowski. W skład zarządu weszli ponadto: Radosław Czaban, Sebastian Jestadt i Bartosz D’Obyrn.

Anna Wiejak