Woda dla Kamerunu – zbiórka pieniędzy na budowę przyłącza wody pitnej w wiosce Kovjo

Dzieci również nabierają wodę do plastikowego baniaka

Instytut Myśli Schumana włączył się w projekt zbiórki pieniędzy na wybudowanie instalacji wodnej dla mieszkańców wioski Kovjo w Kamerunie. Dzięki naszej pomocy setki osób może uzyskać dostęp do czystej wody pitnej. Z powodu dużego deficytu wody w tym regionie ludzie zamieszkujący tę wioskę i okoliczne tereny w tym dzieci i osoby starsze muszą przemierzać pieszo drogę około 4 kilometrów, aby dojść do małego jeziorka wyglądającego jak brudna, płytka kałuża, z którego nabierają wodę do picia. Używają do tego plastikowych misek i naczyń, którymi wyławiają w małych ilościach wodę i przelewają ją do baniaków i różnych pojemników. Woda ta jest zanieczyszczona, zawiera bakterie i powoduje wiele chorób, takich jak: czerwonka, polio, cholera, dur brzuszny, biegunka oraz choroby pasożytnicze.

Kobiety noszą wodę dla całych rodzin
Mieszkańcy wioski nabierają wodę w baniaki oraz miski i przenoszą ją na głowie, na ramionach

Osoby, które pragną wesprzeć finansowo projekt wybudowania przyłącza do wody dla mieszkańców Kamerunu proszone są o przesyłanie środków pieniężnych na konto Instytutu Myśli Schumana.

Numer Konta: PKO BP, IV Oddział Warszawa – 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203

Z tytułem wpłaty „Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytut Myśli Schumana” i dopiskiem Kamerun.

Z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc.

Technik otwierający przyłącze wodne

Poniżej załączamy list, który otrzymaliśmy od Księdza Marcela Kpudzeka z Kamerunu, który kilka tygodni temu wrócił do Afryki, po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od kilku lat był zaangażowany w działalność Instytutu Myśli Schumana, między innymi brał udział w Wigilii i Wielkanocy bez Granic, w Modlitwie bez Granic w archikatedrze warszawskiej. Łączył się z nami również na modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia.

PROJEKT WODNY DLA WIOSKI KOVJO W OBSZARZE MBVEN W REGIONIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KAMERUNU

Drodzy Bracia i Siostry, członkowie Instytutu Myśli Schumana,

przyjmijcie braterskie pozdrowienia z Kamerunu.
Podczas ostatniego spotkania, w którym uczestniczyłem z Wami, będąc w Polsce za pośrednictwem Microsoft Teams, łącząc się na koronkę do Miłosierdzia Bożego, przedstawiłem kryzys wodny jako jeden z głównych problemów mieszkańców wsi, w której mieszkam ja, moja mama i cała rodzina. Do tej pory nie wiedziałem, co można najlepiej zrobić, aby ten problem rozwiązać, w połączeniu z trudnościami finansowymi, z jakimi borykają się tutaj ludzie. Najpierw pomyślałem o wykopaniu dla nich studni. Byłem mile zaskoczony, że zechcieliście pomóc w zebraniu pieniędzy na ten projekt. Chcieliście również poznać kosztorys projektu, ale ponieważ nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, obiecałem, że dowiem się tego po powrocie do Kamerunu i przekażę informację zwrotną. Jestem już w Kamerunie i chcę Wam przedstawić rzeczywistość na miejscu taką, jaką zastałem. Po przyjeździe zdałem sobie sprawę, że mieszkańcy naszej wioski Kovjo już próbują coś zrobić, aby mieć dostęp do dobrej wody pitnej.

Lokalni mieszkańcy zamiast wykopać studnię głębinową, zadecydowali o rozpoczęciu projektu wodnego, który pozwoli im doprowadzić wodę za pomocą rur do wioski Kovjo. Jednak wiele osób nie ma jeszcze dostępu do tej wody, ponieważ koszt materiału do zainstalowania rur jest dla nich zbyt wysoki. Po konsultacjach i wielu rozmowach z sołtysem i mieszkańcami podjęli oni decyzję, że lepiej będzie rozszerzyć rozpoczęty już projekt wodny. Takie rozwiązanie pozwoli na dostępność wody pitnej dla znacznie większej liczby ludności.
Drodzy członkowie Instytutu Myśli Schumana, idąc za radą tych ludzi z wioski, pragnę was poprosić, abyście wsparli ich w rozbudowie projektu wodociągowego, aby więcej osób mogło mieć dobrą i zdrową wodę do picia.
Zapytałem ich również, jaki byłby koszt doprowadzenia wody do wsi Kovjo. Poniżej spisałem oszacowaną cenę wykonania tego projektu:
*DYSTANS DO POKRYCIA =1500m
*LICZBA RURY STOŻKOWEJ = 4.
KOSZTY PRODUKTÓW I PRACY
1) Liczba rur o średnicy 32 = 250
Koszt jednostkowy = 3500 fr CFA
Całkowity koszt = 250×3500 = 875 000 frs CFA
2) Numer rury przyłączeniowej T o średnicy 30 = 4
Koszt jednostkowy = 2000 frs CFA
Całkowity koszt = 4×2000 = 8000 frs CFA.
3) Liczba pionów = 4
Koszt jednostkowy = 2500 frs CFA
Całkowity koszt =2500×4 =
10 000 frs CFA.
4) Liczba adapterów = 4
Koszt jednostkowy = 250 frs CFA.
Całkowity koszt = 250×4 = 1000 frs CFA.
5) Liczba kolan = 8
Koszt jednostkowy = 350 frs CFA.
Całkowity koszt = 350×8 = 2800 frs CFA.
6) Liczba kranów = 4
Koszt jednostkowy = 4000 frs CFA.
Całkowity koszt = 4×4000 = 16 000 frs CFA.
7) Cement = 16 worków
Koszt jednostkowy = 7000 frs CFA.
Całkowity koszt = 7000×16 = 112 000 frs CFA.
8) Beton = 32 taczki
Koszt jednostkowy = 3000 frs CFA.
Całkowity koszt = 32 × 3000 = 96 000 frs CFA.
9) Piasek = 32 taczki
Koszt jednostkowy = 1250
Całkowity koszt = 1250×32 = 40 000 frs CFA.
10) Klej = 4 pojemniki
Koszt jednostkowy = 5000 frs CFA.
Całkowity koszt = 4×5000 = 20 000 frs CFA.
11) Papier ścierny = 1m = 2000frs CFA.
12) Żelazne pręty

Liczba prętów 8 = 2
Koszt jednostkowy = 3800 frs CFA.
Koszt całkowity = 2×3800=7600
1 wędka 6 = 2500frs CFA

13) 1 drut wiążący = 1000 frs CFA
14) 1 rura 25 = 1500frs CFA.
15) 1 zawór sterujący = 5000frs CFA.
16) Numer zaworu 25 = 4
Koszt jednostkowy = 1000 frs CFA.
Całkowity koszt = 4×1000 = 4000 frs CFA.
17) Transport materiału na plac budowy = 150 000 frs CFA
18) Wynagrodzenie pracowników

Hydraulik = 54 000 frs CFA.

Konstruktor = 120 000 fr
19) Pozwolenie na przedłużenie wody = 200 000 frs CFA.
20) Dodatkowe koszty = 150 000 frs CFA.


SUMA CAŁKOWITA = 1 874 600 frs CFA.
SUMA CAŁKOWITA W EURO ≈ 2884 euro.
Zdecydowałem się sporządzić kosztorys w walucie kameruńskiej (frank CFA) w takiej formie, w jakiej otrzymałem od technika. Wskazałem również, jaki jest całościowy kosztorys w euro. Poniżej dołączam kilka zdjęć jak będą wyglądać hydranty po zrealizowaniu projektu.
Dzięki temu projektowi o wiele więcej rodzin będzie mogło korzystać z czystej wody.

Wielkie Bóg Zapłać. Wszystkich Was błogosławię oraz pamiętam o Was w modlitwie.

Fr Marcel Kpudzeka

Na zdjęciu Ksiądz Marcel Kpudzeka z mamą
Dzieci i kobiety niosą baniaki z wodą na głowie kilka kilometrów do domu
Mieszkańcy wioski Kovjo modlą się
Technik otwiera przyłącze wodne
Chłopiec nabierający wodę z przyłącza wodnego
Dom rodzinny Księdza Marcela
Niektórzy ludzie mieszkają wciąż w domach pokrytych strzechą wykonaną z suchej trawy
Duże znaczenie dla mieszkańców ma modlitwa w obecności kapłana
Kobieta idąca przez most
Przyłącze wody będzie wybawieniem dla setek osób, zapobiegnie wielu chorobom, przedwczesnej śmierci i poprawi komfort życia
To jest przyłącze wody pitnej za pomocą rur
Ksiądz Marcel sprawujący mszę świętą
Tak wygląda zbiornik wodny, z którego mieszkańcy wioski obecnie pobierają wodę
Wioska Kovjo
Ksiądz Marcel razem z mieszkańcami wioski
Mieszkańcy wioski Kovjo
Ludzie czekający na mszę świętą