Wpis

Profesor Stanisław Gebhardt, współpracownik Roberta Schumana gościł we wtorek 20 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w ramach konferencji poświęconej osobie i dziełu Sługi Bożego Roberta Schumana. Prof. Stanisław Gebhardt przyjechał na zaproszenie Prof. Zbigniewa Krysiaka. Blisko współpracuje również z Instytutem Myśli Schumana. W imieniu Rektora SGH szacownego gościa przywitał Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Jacek Prokop. Prorektor wyraził również nadzieję, że będzie to początek całej serii spotkań i konferencji przypominających postać Roberta Schumana jako ojca założyciela Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz jego wizję wspólnej Europy. Stanisław Gebhardt to polski polityk, ekonomista. Członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozu Gross Rosen i Mauthausen. Absolwent Polish University College i Sorbony. Od 1946 r. działacz Stronnictwa Pracy, członek Prezydium SP i ostatniego Komitetu Wykonawczego na Uchodźstwie do 1989 r. W latach 1954-1985 brał czynny udział w działalności i współtworzeniu wielu organizacji społecznych i kulturalnych na uchodźstwie. Współorganizator Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej na Uchodźstwie, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów (1962-1968). Wtedy właśnie poznał osobiście Roberta Schumana i współpracował z nim. Prof. Gebhardt wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy informacjami i bezpośrednim stylem opowiadania o Schumanie. Prof. wyraził głębokie przekonanie, że dzisiejsze pokolenie oczekuje i jest gotowe pójść za przykładem takiego człowieka jakim był Robert Schuman, człowieka skromnego, pełnego pokory, jednoczącego ludzi a nie zwalczającego swoich przeciwników, ale jednocześnie człowieka, który nie szedł na kompromis ze swoimi katolickimi wartościami. Właśnie na wartościach chrześcijańskich, przebaczeniu i pojednaniu Robert Schuman oparł swoją wizję i koncepcję Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w której Niemcy, inaczej niż po I Wojnie Światowej, zostali potraktowani jako równoprawni partnerze w tym nowym projekcie.

Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu. (Robert Schuman)

Już po raz trzynasty młodzi liderzy z całej Europy spotkali się w Polsce, aby rozmawiać na temat przyszłości Europy oraz młodego pokolenia. Celem, który przyświecał Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów było stworzenie międzynarodowego think-thanku – składającego się z reprezentantów przyszłych europejskich elit, oddziałujących zarówno na płaszczyźnie lokalnej w swoich krajach, jak i inicjujących wspólnie międzynarodowe projekty i przedsięwzięcia, które pozwolą budować lepsze jutro. Na zdjęciu reprezentant Instytutu Myśli Schumana, Ryszard Krzyżkowski, wraz z przesympatycznymi paniami które profesjonalnie witały, rejestrowały uczestników i miały odpowiedzi na wszystkie pytania organizacyjne.