Euro w obecnych warunkach ekonomicznych Polski prowadziłoby do destrukcji naszej gospodarki. W związku z tym bardzo dobrze, że obietnica wyborcza PO o wprowadzeniu w Polsce Euro w 2011 nie została zrealizowana. W większości krajów strefy Euro oprócz Niemiec po wprowadzeniu wspólnej waluty doszło do zahamowania rozwoju gospodarczego i pogorszenia się kondycji ekonomicznej.