Profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana proponuje wprowadzenie w Polsce podatku obrotowego, co ma w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego i efektywności systemu ekonomicznego w Polsce. (oglądaj od 49 minuty)