Nie wzrosną ceny energii – polskie władze dbają o ludzi. Tak zrobiłby Sługa Boży Robert Schuman. Gratulacje dla polskiego rządu, Pana Premiera, Sejmu RP, Senatu RP i Pana Prezydenta RP za dbałość o polską rodzinę. Życzymy Panu Donaldowi Tuskowi w Nowym Roku, aby dbał przynajmniej tak samo o Polskę jak zabiega o względy Pani Angeli Merkel i innych możnych tego świata.