Prof. Grosse: Tradycja chrześcijańska trzyma nas w pionie

„Jeżeli już chcemy budować, to nie federację, ale konfederację i nie na Spinellim, ale na Schumanie. Ona by przypominała bardziej I Rzeczpospolitą, a nie te projekty centralizacyjne neomonarchii oświeceniowej, które są w tej chwili realizowane w Brukseli” – mówił prof. Tomasz Grzegorz Grosse, politolog i historyk podczas spotkania w Agere Contra transmitowanego przez telewizję EWTN.

Uroczyste otwarcie Łódzkiego Oddziału Instytutu Myśli Schumana

„Moim marzeniem było, żeby pojawiło się środowisko ludzi naśladujących Schumana, którzy by przywrócili politykę polityce, czyli dbali o dobro wspólne” – mówił podczas otwarcia Oddziału Łódzkiego Instytutu Myśli Schumana jego fundator prof. Zbigniew Krysiak doprecyzowując, że mowa o formowaniu mężów zaufania społecznego.