Frakcja Schumana – Kampania Promocyjna Instytutu Myśli Schumana do utworzenia Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim

FRAKCJA SCHUMANA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM a Misja Polski w Kształtowaniu Europy Ojczyzn w Duchu Chrześcijańskim. Instytut Myśli Schumana uruchamia kampanię promocyjną w celu utworzenia Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, która ma być ważnym mechanizmem powrotu do Europy Schumana. W tym kontekście Instytut nie tworzy żadnej partii ani też komitetu wyborczego, lecz staje na czele promocji na rzecz „Frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim oraz podejmuje rolę integrującą środowiska i partie w Polsce i Europie wokół tej jak się wydaje niepowtarzalnej szansy.

Kliknij tutaj, aby załadować plik pdf z pełnym materiałem: Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Kampania Promocyjna Idźmy ze sztandarem Schumana kształtować chrześcijańskie oblicze Europy!!! Kliknij tutaj, aby załadować plik pdf z pełnym materiałem: Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Kampania Promocyjna

Modlitwa Bez Granic otacza Europę i powstaje w kolejnych stolicach – Warszawa, Paryż, Budapeszt

Euro w obecnych warunkach ekonomicznych Polski prowadziłoby do destrukcji naszej gospodarki. W związku z tym bardzo dobrze, że obietnica wyborcza PO o wprowadzeniu w Polsce Euro w 2011 nie została zrealizowana. W większości krajów strefy Euro oprócz Niemiec po wprowadzeniu wspólnej waluty doszło do zahamowania rozwoju gospodarczego i pogorszenia się kondycji ekonomicznej.

Profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana proponuje wprowadzenie w Polsce podatku obrotowego, co ma w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego i efektywności systemu ekonomicznego w Polsce. (oglądaj od 49 minuty)

Nie wzrosną ceny energii – polskie władze dbają o ludzi. Tak zrobiłby Sługa Boży Robert Schuman. Gratulacje dla polskiego rządu, Pana Premiera, Sejmu RP, Senatu RP i Pana Prezydenta RP za dbałość o polską rodzinę. Życzymy Panu Donaldowi Tuskowi w Nowym Roku, aby dbał przynajmniej tak samo o Polskę jak zabiega o względy Pani Angeli Merkel i innych możnych tego świata.

Rząd Mateusza Morawieckiego stosuje model Solidaryzmu Społecznego według koncepcji Sługi Bożego Roberta Schumana, w którym pojednanie między ludźmi, grupami społecznymi i narodami prowadziło do szeroko pojętej solidarności i pokoju

„Wigilia Bez Granic” to budowanie relacji wg Roberta Schumana (od 53 min). W dzieło „Wigilia Bez Granic 2018” zaangażowała się cała Polska. W realizację i uczestnictwo tego dzieła włączyło się ok. 10 tysięcy Polaków i Cudzoziemców. W szczególności włączyło się w to dzieło wielu Wojewodów, Kuratoria, uczelnie, szkoły, biskupi, parafie, Caritas Polska, Krajowa Administracja Skarbowa ok. 60 tys. osób, media, TVP, TVP Info, TV Trwam, Radio, Radio Warszawa, Niedziela, Gość Niedzielny i wielu innych. Dziękujemy wszystkim – Wigilia Bez Granic trwa cały rok, bo jest to dzieło nieograniczone w czasie, gdyż ma ono na celu usuwanie obcości nie tylko pomiędzy Polakami i Cudzoziemcami ale także pomiędzy samymi Polakami, aby w efekcie w sposób ciągły budować relacje i aby zapełnić we wszystkich polskich domach ten pusty talerz.

DOŁĄCZ DO MODLITWY BEZ GRANIC DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI I NIEPODLEGŁEJ EUROPY 13 GRUDNIA 2018, 18.30 ARCHIKATEDRA ŚW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE NA STARYM MIEŚCIE. POLSKA MA ZADANIE PODJĘCIA ROLI LIDERA PRZEMIANY EUROPY W POWROCIE DO WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH I TWORZENIU WSPÓLNOTY NARODÓW EUROPY, POWROTU DO EUROPY SCHUMANA I POD PRZEWODNICTWEM SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA

Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim jako Mechanizm Jedności!!! Trzeba się jednoczyć a nie dzielić, i dlatego w tym celu trzeba stworzyć Frakcję Schumana w PE. Bez jedności nie zmienimy Europy. Wielu mówi, że przyszłoroczne wybory do europarlamentu będą najważniejsze w historii. Dlaczego? – Te opinie są uzasadnione. Obserwujemy, że coraz bardziej budzi się niezadowolenie z obecnego modelu Europy. Europa pragnie powrotu do idei Schumana – stwierdził prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.