admin

Bogusław Cebulski, dyrektor oddziału regionalnego w Odolanowie poinformował, że zmarł radny powiatowy Grzegorz Finke.

Prosimy Grzegorza o modlitwę w intencjach dzieł Instytutu Myśli Schumana

Projekt Wigilii bez Granic Online jest kolejną wersją Wigilii bez Granic, która jest realizowana przez Instytut Myśli Schumana od kilku lat. Polega również na budowaniu relacji między Polakami a cudzoziemcami studiującymi lub pracującymi w Polsce. Dobre, osobiste relacje
z Polakami pomogą cudzoziemcom poznać naszą kulturę, tradycję i religię. Celem tych działań jest pomoc w procesie stopniowego wrastania danej osoby w kulturę otaczającego ją społeczeństwa, czyli inkulturację. Czas Świąt jest dobrym momentem, żeby, wykorzystując przerwę w zajęciach na uczelni czy w pracy, zaprosić cudzoziemców, tym razem nie do naszych domów, ale na spotkanie
przez internet w Wigilię, w pierwszy albo drugi dzień Świąt.

Głównym inspiratorem obydwu tych dzieł jest Robert Schuman. Uznawany za ojca założyciela Wspólnoty Narodów Europy. Schuman łącząc narody i instytucje oraz wspierając współpracę gospodarczą zawsze podkreślał, że najważniejsze jest łączenie ludzi i budowanie relacji
między nimi. Patrząc na wyzwania naszych czasów, widzimy, że cudzoziemcy potrzebują pomocy nie tylko instytucjonalnej, ale przede wszystkim otwartego serca drugiego człowieka. W Polsce mamy bogate doświadczenie goszczenia młodych pielgrzymów z całego świata, którzy przyjechali do nas na Światowe Dni Młodzieży czy Europejskie Spotkania Młodych (Taize).

Na Wigilię bez Granic Online są zaproszeni wszyscy cudzoziemcy niezależnie z jakiego kraju pochodzą, jakiego są wyznania czy też jaki mają status majątkowy. Przez te kilka ostatnich lat w Wigilii i Wielkanocy bez Granic wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Indie, Chiny, Wietnam, Turcja, Egipt, Armenia, Kazachstan, kraje Afryki, USA, Niemcy, Francja, Włochy, Ukraina, Holandia, Litwa i wielu innych. Mamy przykłady spontanicznego rozwijania powstałych relacji również po świętach.
Instytut Myśli Schumana proponuje też zorganizowaną formę wspólnych spotkań poświątecznych w tzw. Międzynarodowych Grupach Schumana za pomocą platformy internetowej Microsoft Teams.

Klikając w obrazek można odsłuchać rekomendacji Instytutu Myśli Schumana przedstawione przez Profesora Zbigniewa Krysiaka w ramach debaty na temat przyszłości Europy.

Instytut Myśli Schumana rozpoczyna debatę na temat przyszłości Europy, do której zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na powrocie do Europy Schumana.

Wzywamy do kapitalnego remontu Unii Europejskiej w celu przekształcenia jej we Wspólnotę Narodów Europy wg Schumana.

W ramach tej debaty przedstawiamy szereg rekomendacji w zakresie potrzebnych zmian:

PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN W CELU POWROTU DO 

WSPÓLNOTY NARODÓW EUROPY

 • Unia Europejska powinna być przekształcona we Wspólnotę Narodów Europy.
 • Trzeba, każdemu narodowi we Wspólnocie, przydzielić równą liczbę stanowisk kierowniczych w Komisji Europejskiej. Obecnie prawie wszystkie stanowiska kierownicze w Komisjii Europejskiej są zajmowane przez Niemców, Francuzów i Hiszpanów, prowadząc do dominacji głównie Niemiec i redukcji roli inych państw, co stoi w sprzeczności z demokracją.
 • Trzeba utworzyć Frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim. Do tego zadania są powołani politycy dobrej woli z całej Europy, którzy są zwolennikmi Europy Schumana.
 • Trzeba integrować zwolenników Schumana w całej Europie przez utworznie Grupy Schumana jako przeciwwagi dla Grupy Spinellego, do czego służy strona zbudowana przez Instytut Myśli Schumana, https://schumansgroup.org/
 • Należy sformułować strategię powrotu do Europy Schumana. We współpracy środowisk Schumana w Europie trzeba zdefiniować ścieżki dochodzenia do Wspólnoty Narodów Europy, z uwzględnieniem potrzebnych zasobów, struktur organizacyjnych, metod działania i wdrażania odpowiednich przedsięwzięć.
 • Dokonać alokacji funkcji notyfikacyjnych we wszystkich krajach UEbazując na wspólnej procedurze. Obecnie notyfikacje Komisji Europejskiej w sprawach inwestycji gospodarczych w danym kraju tworzą przestrzeń do hazardu moralnego. Dominacja Niemiec w takich komisjach notyfikacyjnych prowadzi do dyskryminacji krajów małych i państw z Europy środkowo-wschodniej i południowej, co prowadzi do nierówych warunków konkurowania.
 • Kraje Europy wschodniej, należące do projektu Trójmorza i Paneuropejska Grupa Schumana powinny stworzyć Paneuropejskie media Schumana – TVSchuman, które skutecznie będą prowadzić kampanię informacyjną w całej Europie, aby przeciważyć media działających na rzecz superpaństwa.
 • Zwiększenie liczby polskich ekspertów w grupach roboczych w instytucjach UE.
 • Należy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki jako roztropnej służby dobru wspólnemu i wdrożyć kodeks etyczny polityka jako męża zaufania publicznego.
 • Głównym priorytetem instytucji wspólnotowych powinno być ułatwianie i wspieranie budowania relacji między obywatelami poszczególnych państw na wszelkich możliwych poziomach i na wszelkie możliwe sposoby w sferze kultury, edukacji, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego.
 • Kraje Wspólnoty powinny mieć całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa, poza niezbędnym pakietem minimum, który będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty i będzie przyjęty przez wszystkich członków jednomyślnie.
 • Należy ustalić obszary wspólnego zarządzania na jasno określonych zasadach, które zakładają zarówno brak hegemonii największych państw, jak i anarchii, w tym przede wszystkim dotyczącym wspólnej polityki naukowej, energetycznej.
 • Trzeba stworzyć silne prawo antymonopolowe, które będzie aktywnie niwelować dominację ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem prawa suwerenności prawnej każdego państwa Wspólnoty w stosunku do korporacji.
 • Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny zamiast władczego.
 • Należy postawić akcent na równomierny rozkład ośrodków badawczych w całej Europie oraz pełny dostęp do ich efektów dla wszystkich członków Wspólnoty.
 • Koniecznym jest zagwarantowanie kształtowania spraw światopoglądowych przez poszczególne kraje, z przyznaniem, że fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwo.
 • Fundusze wspólnotowe powinny być przeznaczone głównie na niwelację nierówności w rozwoju infrastrukturalnym poszczególnych krajów i regionów Wspólnoty.
 • Instytucje wspólnotowe powinny wspierać kulturę i tradycję chrześcijańską na forum europejskim i światowym.
 • Solidarność gospodarcza musi być podstawą budowania relacji ekonomicznych między narodami Europy.
 • Wymagane jest przyspieszenie procesu budowania Wspólnoty Narodów Trójmorza obejmującej nie tylko 12 państw UE, ale wszystkie kraje Europy znajdujące się pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym.
 • Wspólnota powinna dążyć do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Rodzina jako mężczyzna i kobieta oraz dzieci powinna być objęta szczególną troską, w celu tworzenia dobrego modelu społecznego, redukcji ryzyka depopulacji i w ten sposób budowania silnej podstawy dla rozwoju ekonomicznego.

„Europejski duch oznacza bycie świadomym przynależności do kultury chrześcijańskiej rodziny i gotowym do służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności, bez żadnych ukrytych motywów hegemonii bądź egoistycznego wykorzystywania innych” (Robert Schuman)

„Zjednoczona Europa nie powstanie z dnia na dzień i nie bez przeszkód na swojej drodze. Jej budowa będzie podążać drogą ducha. Nic, co jest trwałe nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze. Jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei wspólnoty i jej ducha solidarności jako społeczności” (Robert Schuman)

Klikając w obrazek można odsłuchać wystąpienie prof. Zbigniewa Krysiaka w TV Trwam.

Prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana wzywa do kapitalnego remontu UE, utworzenia Frakcji Schumana w PE i koniecznoścci powrotu do Wspólnoty Narodów Europy wg Roberta Schumana. Profesor odwołuje się także do słów Schumana, który przewidywał groźne skutki odejścia Europy od korzeni chrześcijańskich przestrzegając przed agresywną wobec Europy ideologią Spinellego, która jest teraz używana przez jego zwolenników do budowania superpaństwa pod kierunkiem Niemiec, co oznacza, że będą usuwane poszczególne instytucje w państwach narodowych, aby w końcu obecne państwa stały się jakby wojwództwami pod centralnym superpaństwowym rządem Niemiec.

W tym kontekście cytujemy Schumana:

„Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą, i nie ma sensu aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji” (Robert Schuman)

„Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)

„Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu”(Robert Schuman)

Ethiopia is a sovereign country which has a long history with itsown calendar, alphabet, numbers, script, painting and crafts. A country that has a deep historical root for Christianity and Islam. Furthermore, a country which has more than 84 tribes which is beauty in diversity, living in harmony and respect. Since November 4, 2020, the country that all religious followers and different ethnic groups were living peacefully in respect and love, is now in war with itself due to the political instability. The war is among the Northern Tigray region with the central government of Prosperity Party and Amhara region with the support of the Eritrean government. Before the war began the region had been struggling with three urgent situations.  1. The Situation of desert locusts: the desert locusts invaded the Tigray region (there is no information about the current situation because there is no access of electricity and internetor phone calls) and the youngsters were running up and down on the mountains and hills, struggling to chase the locusts from the fields with their people and regional government.2. The situation of the harvest: since the desert locusts invadedthe fields, they tried to collect the harvest even if it was not ready, at the same time chasing the locusts. 3. The situation of COVID-19: coronavirus COVID-19 is apandemic that has affected the  whole world. There were restrictions in the region like in any other part of the country, to keep the distance, not to have gatherings, to stay at home, and so on. But they couldn’t keep the restrictions for various reasons. In addition to these urgent situations the war emerged. 

It is obvious that there were various disagreement and tension between the Tigray region and the governments of Prosperity Party and Amhara region, which lead to the closing of the roads from Addis Ababa, capital city of Ethiopia, through Amhara region to Tigray region for over two years. Also the tensions between the two parties Prosperity Party (PP) and Tigray People’s Liberation Front (TPLF) connected with the postponement of the 6th national election due to the coronavirus and their political ideological problems became worse than ever. 

The regional government decided to have their own election and consequently, Dr. Abiy Ahmed the Prime Minister of Ethiopia (who awarded a Nobel peace prize in 2019) announced on TV and said “if there will be the regional election young people will die, mothers will cry, houses will be destroyed and people will be displaced for we have prepared enough for that”. The regional government said that it is unconstitutional to postpone the election and after that, the region decided to have their own election on September 9, and established a new regional government. As a consequence, the regional budget was withheld, the Safety Net Program provided by international development partners and particularly the poverty alleviation program financed by the World Bank that the millions of Tigrayan poor people benefited from a lot was also denied beside refusal to give the masks for the students in Tigray.

PP and TPLF are political parties and their problem is political and ideological. There is only one way to solve it. That is only by embracing dialogue and discussion around the table in the WIN-WIN solution. But they didn’t want to seat around the table for dialogue. This is the weakness of our politicians. They only think to keep their own interest but don’t care about their people and national sovereignty. The Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy came on power in 2018 through revolt and was given the power as a transitional government of Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and later on he changed EPRDF in to Prosperity Party. And TPLF refused to join because, PP is unitary party and EPRDF was federalist party. That mean, TPLF does not accept unitary instead favor federalism. 

After that, the PP and TPLF parties announced different ideas on November 3, 2020, concerning the military command which was based in the Northern region. These two parties are political parties and the military is a non-partisan institute and the guarantee of the country and the people, as well as, the guarantee of the constitution, but was not able to stand as non-partisan institution and handle the situation. And then, the two parties (PP and TPLF) transmitted their dissension into the military and complained to each other. 

Afterwards, the government announced the demonstration with the slogan “I stand with ENDF” and to put your right hand on your chest to show your support for the military in order to go for war. Amazingly, the Ethiopian Reconciliation Commission leaders are religious leaders who favored the war by putting their hand on their chest and by giving applause. The first time in history to hear the religious leaders have favored war. And this is the announcement of civil war, which is a genocide on the Tigray people. 

Besides that, electricity was cut off, banks closed in the region, thousands of Tigrayans jailed because of their identities, Tigrayanssuspended from their work outside the region from different officesin the country especially in the capital city simply because of their ethnic profiles, even their bank account were closed, some denied flight in the international airport, others double checked their passport and so on. At the moment there is blocked telecommunications, road and air access to the Tigray region, andthe aid agencies are prevented to help over 3.4 million civilians who need “life-saving support” including the basic necessities of life that is; food, water and healthcare.

As a result, the nation is failing. Because its youngsters, engineers, technocrats, civilians and elderly are dying by airstrikes in the cities and by weapons in war, as well as, our infrastructures are being destroyed. Over 36, 000 people have fled from Tigray to Sudan. “Tigray authorities say over 100,000 people have been displaced, and the United Nations has warned that an additional 1.1 million people may need aid. No official figures of the number of people who’ve been killed are available”.

Most of the time I heard some people including Dr. Abiy Ahmed saying our nation will not fail. What a pity! We should not separate the person and nation. Amazingly nobody condemned yet these unethical and illegal consequences that Tigrayans are facing in their region, as well as, in their country either Ethiopian Reconciliation Commission or others within the country. And the bombing of the cities and towns within Tigray region continues.

Robert Schuman, a Christian democrat, once said about peace for European “peace between nations (and particularly France and Germany) was an obvious starting point for European integration”. And furthermore, he confirmed saying “peace was the primary aim of solidarity”. Therefore, for Ethiopians the only means for their integration, solidarity and development is PEACE.

I embrace peace, dialogue, and reconciliation. I advocate and call on all parties to embrace the same.

Ks. Tesfay Hailemariam

Student, UKSW