Budżet UE i Premier Morawiecki w Brukseli (Budżet UE na lata 2021 -2027 itp.), red. Krzysztof Ziemiec, prof. Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana,

Zobacz więcej

DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH BEZ WIZ? MOŻEMY TO OSIĄGNĄĆ!

Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych jest w zasięgu Polaków! Wystarczy by odsetek odmów w amerykańskim procesie wizowym spadł do 3% z obecnych 5,9%, a Polska zostanie włączona w tak zwany Visa Waiver Program. By to osiągnąć powstała niezwykła koalicja organizacji pozarządowych i biznesu, która przez kolejnych kilka miesięcy będzie promowała występowanie o wizę do USA oraz objaśniała zasady jej otrzymywania.

Koalicja na rzecz zniesienia wiz dla Polaków poprzez wprowadzenie Polski do programu Visa Waiver została utworzona przez 6 organizacji: Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard. Do wspólnej promocji USA jako kierunku podróży biznesowej czy turystycznej oraz akcji objaśniającej amerykański proces wizowy może włączyć się jednak każda instytucja i firma, tak by wiedza o zasadach przyznawania amerykańskiej wizy oraz promocja USA jako atrakcyjnego kierunku podróży była jak najszersza.

W celu wejścia do Visa Waiver Program kraj musi spełnić jedno podstawowe kryterium: odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły w danym roku wizy nieimigracyjnej B1/B2 (turystycznej i biznesowej), nie może być wyższy niż 3 proc. Dotyczy to amerykańskiego roku budżetowego: od 1 października do 30 września.

– Z wizami do USA wiąże się wiele emocji oraz mitów, co powoduje, że Polska nadal jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, której obywatele w podróży do USA potrzebują wiz. Możemy to zmienić! Naszym celem jest obalenie tych mitów i zachęcenie Polaków by w ciągu nadchodzących kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde nierzetelne aplikowanie kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji LOT i inicjator akcji. – Do możliwości, jakie otwiera wejście Polski do ruchu bezwizowego, nie trzeba nikogo przekonywać: to ogromny impuls rozwojowy dla wymiany handlowej, kulturalnej oraz nowy wymiar łączności dla wielu polskich rodzin. Cieszę się, że tyle znakomitych organizacji w tym samym momencie dostrzegło ten potencjał i startuje z tą społeczną kampanią – dodaje.

Partnerem akcji jest między innymi Fundacja Polska Innowacyjna, której misją jest aby Polska stała się jednym ze światowych centów innowacji i biznesu, a poprzez swoje działania kierowane głównie do młodych ludzi wspiera rozwój ekosystemu innowacji w Polsce. – Możliwość korzystania z Visa Waver Program ułatwi wielu młodym, przedsiębiorczym Polakom tworzącym startupy oraz rozwijającym swoje badania i technologie m.in. współpracę z partnerami w Stanach Zjednoczonych, dostęp do znacznie większego rynku oraz wymianę i pozyskiwanie wiedzy. Warto spróbować zmienić obecny stan rzeczy, na czym skorzystać mogą oba kraje, obie gospodarki i wreszcie oba społeczeństwa. Wszystko w naszych rękach, dlatego Fundacja Polska Innowacyjna będzie aktywnie zachęcać organizacje i firmy do włączenia się w działania koalicji.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dostrzega we wspólnej kampanii wizowej szansę na nowy wymiar polsko-amerykańskiej wymiany handlowej, w szczególności zaś promocji polskich produktów w USA.

– Dla ambitnych polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby swoje produkty eksportować za granicę, nawiązanie bezpośrednich relacji z zagranicznymi partnerami jest pierwszym krokiem, a zdecydowanie łatwiej go wykonać, gdy mamy możliwość swobodnego podróżowania. Jestem przekonany, że wejście Polski do Visa Waiver zachęci wielu polskich producentów, do rozpoczęcia rozmów i budowania relacji z amerykańskimi partnerami. Nie mam żadnych wątpliwości, że polskie firmy będą sobie znakomicie radzić w Stanach Zjednoczonych. Teraz czas na Polskę – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji.

Prezes Fundacji im. Cichociemnych, Bogdan Rowiński podkreśla, że wejście Polski do Visa Waiver Program pozwoli połączyć zerwane więzy wielu tysięcy Polaków mieszkających w Polsce i USA.

– Obowiązek posiadania wizy dla wielu Polaków decydujących się na wyjazd do USA oznaczał bilet w jedną stronę, a później trudności w utrzymywaniu kontaktów z rodzinami i przyjaciółmi pozostającymi w Polsce. Wejście Polski do programu Visa Waiver wcale nie będzie oznaczać masowych wyjazdów do USA, ale możliwość swobodnych podróży między USA a Polską i odbudowanie więzów z ogromnym dziedzictwem kulturowym, naukowym i społecznym zarówno Polaków mieszkających za oceanem, jak i w Polsce – mówi Bogdan Rowiński.

Amerykańskim Visa Waiver Program (VWP), który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

To z kolei przekłada się na oczywiste dysproporcje pomiędzy dostępem do amerykańskiego rynku, zasobów kulturalnych czy naukowych między Polską a innymi krajami Europy. Polska jest dużym, rozwiniętym europejskim państwem o największej dynamice wzrostu gospodarczego. W interesie nie tylko samej Polski ale i całej Unii Europejskiej jest by, nasza misja się udała i byśmy zagwarantowali sobie wejście do programu bezwizowego – mówi prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak.

Oprócz LOT-u komercyjnym partnerem akcji została firma Mastercard, która zaplanowała działania marketingowe, promujące turystyczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych.

– Coraz więcej Polaków decyduje się na dalekie podróże, a Stany Zjednoczone to różnorodny kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy zachęcać więc do tego, by już w tym roku wybrać USA jako cel swojej wakacyjnej podróży i w ten sposób przyczynić się do coraz większej liczby pozytywnych aplikacji wizowych – mówi Marta Życińska, dyrektor marketingu polskiego oddziału Mastercard.

Polska nie będzie pierwszym krajem, który w sposób oddolny poprzez społeczną kampanię będzie starać się zmienić niekorzystne statystyki. Przed laty udało się to skutecznie między innymi w Czechach czy Korei Południowej. W krajach tych udało się przyspieszyć moment zniesienia wiz organizując różnego rodzaju kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Tego typu kampania rusza właśnie w Polsce. Jej partnerzy zachęcają do podróżowania do USA w celach biznesowych i turystycznych (jest do tego potrzebna wiza B1/B2), i jednocześnie apelują o rzetelne podejście do procesu wizowego.

Osoby planujące podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2 pod pozorem wyjazdu turystycznego, ponieważ najczęściej wnioski takie zostają odrzucane (oprócz negatywnego skutku dla statystyk wiąże się to również ze stratą 160 dolarów opłaty wizowej).

Aplikujący powinni też zwrócić szczególną uwagę na kategorię wizy, o jaką się starają. Na przykład młode osoby planujące wyjazd na wakacyjne Work&Travel nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2, a o dedykowany im specjalny rodzaj wiz. Szczegółowy opis kategorii wizowych znajduje się na stronach Ambasady USA.

W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA. Odmowy udzielane są, jeśli podczas rozmowy pojawi się wątpliwość, że aplikujący zamierza wykorzystać wizy w innym celu niż deklarowany. Szans na wjazd nie mają też osoby z przeszłością kryminalną albo zarejestrowane wcześniej z powodu naruszenia przepisów wizowych.

W minionych latach najwięcej odmów dotyczyło wniosków z Podkarpacia, Małopolski i tzw. ściany wschodniej (m.in. Podlasia). Stosunkowo wysoki odsetek odmów dotyczył też Polonii w Wielkiej Brytanii. Wnioski wizowe z tych obszarów geograficznych najczęściej zawierały błędy i nieścisłości, a w związku z tym były odrzucane.

Efektem wizowych kampanii edukacyjnych w innych krajach było zwiększenie liczby wniosków składanych przez osoby z największymi szansami na decyzję pozytywną. Z drugiej strony doszło do ograniczenia liczby błędnych wniosków, składanych niezgodnie z prawdą czy faktycznym celem wyjazdu. W efekcie statystyki dotyczące odmów się poprawiły i kraje te zostały dołączone do Visa Waiver Program.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie (w wizowej statystyce strona amerykańska bierze pod uwagę wszystkie osoby ubiegające się o wizę z polskim paszportem bez względu miejsce złożenia wniosku o wizę). Sama procedura ubiegania się o wizę jest sukcesywnie poprawiana, a jej czasochłonność ograniczana.

– Jako strona amerykańska chcemy mieć pewność, że z ubiegania się o wizę nie zrezygnuje nikt z obywateli Polski, kto jest zainteresowany i spełnia kryteria, ale nie składa wniosku, obawiając się, że procedura jest zbyt skomplikowana i zajmie zbyt dużo czasu. Dlatego wciąż usprawniamy procedury – mówi Patrick T. McNeil, Zastępca Konsula Generalnego USA w Warszawie. – Z naszych najnowszych badań wynika, że po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa i wejściu do Ambasady USA w Warszawie wnioskodawca spędza w środku nie więcej niż 20 minut. To dobry rezultat, ale mimo to pracujemy nad tym, żeby go poprawić – dodaje.

Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt w USA do 90 dni w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych. Nadal możliwe jest jednak ubieganie się o dowolny rodzaj wizy w amerykańskich placówkach konsularnych.

Prof. Krysiak o „Deklaracji Schumana 2017”: „Postulujemy, by UE została przekształcona we wspólnotę narodów Europy”
  Prof. Krysiak o „Deklaracji Schumana 2017”: „Postulujemy, by UE została przekształcona we wspólnotę narodów Europy”
Czytaj więcej
ROZMOWA RADIA WARSZAWA O I EUROPEJSKIM FESTIWALU SCHUMANA I EUROPIE DWÓCH WARTOŚCI
Prof. Krysiak dla RadioWNET: W 1992 dokonano zamachu na idee Schumana
Czytaj więcej
DECEN 2017 – part 1, part 2, part 3, part 4
DECEN 2017 – part 1 DECEN 2017 – part 2 DECEN 2017 – part 3 Instytut Myśli Schumana włącza się
Czytaj więcej

 Plik pdf z pełnym materiałem 2017: Deklaracja Schumana 2017

 

 

Dedykujemy podejście i myśli Roberta Schumana w tym kontekście

 

Wartości Europy to wartości chrześcijańskie

Wolność

Solidarność

Różnorodność

Patriotyzm

Chrześcijaństwo

Wolność jest najcenniejszym klejnotem w skarbcu europejskich wartości. Rodziła się w bólach, w długim i skomplikowanym procesie historycznym, zawsze krucha, wymagająca obrony przed despotyzmem i anarchią. Wolność narodów wyraża się w demokracji, czyli „rządach ludu, przez lud i dla ludu” (Abraham Lincoln). Natomiast wolność człowieka to jego niezbywalne, naturalne, dane przez Stwórcę prawo. Przejawia się szczególnie w wolności sumienia i wyznania, wolności słowa i zgromadzeń, wolności zrzeszania się. Stopniowe, acz zauważalne ograniczanie wolności narodów i wolności obywatelskich przez instytucje europejskie i niektóre państwa wspólnoty to wielkie zagrożenie dla zjednoczonej Europy.

 

Solidarność jest przeciwieństwem egoizmu w wymiarze indywidualnym, społecznym i narodowym.
Wyrasta ona z ewangelicznego przesłania miłości, pokoju i braterstwa.
Jest wielką wartością leżącą u samych podstaw projektu jednoczenia Europy.
Człowiek solidarny z dotkniętym nieszczęściem sąsiadem, członkowie klasy średniej solidarni ze swoimi uboższymi współobywatelami, w końcu narody solidarne z innymi narodami w budowaniu prawdziwej wspólnoty, gdzie dobro każdego, choćby najmniejszego i ubogiego narodu, jest tak samo ważne, jak dobro narodów licznych i zamożnych.
Mniej lub bardziej zawoalowany dyktat silnych i bogatych państw Europy uderza w sam fundament projektu zjednoczeniowego. Oznacza śmierć wspólnoty i powrót do złowieszczej ery egoizmów narodowych.

Europa nigdy nie była, nie jest i nie będzie jednolita.
Różnorodność kultur, zwyczajów, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, etnicznych, religijnych, gospodarczych i prawnych to wielkie bogactwo i siła Europy.
Narody Europy z całą ich specyfiką są dla siebie darem, a jako wspólnota są niepowtarzalną jakością i siłą w skali całego globu.
Tę różnorodność należy z wielką pieczołowitością chronić, wspierać i rozwijać. Zjednoczeni w różnorodności.
Wszelkie próby znoszenia różnic i specyfiki narodów oraz biurokratycznie i administracyjnie narzucanie kulturowej uniformizacji w imię utopijnych ideologii prowadzą do niszczenia Europy i zadają gwałt podstawowym wartościom europejskim, jakimi są wolność narodów i ich solidarność.

 

Patriotyzm to miłość ojczyzny, jej języka, kultury, tradycji i historii.
Jest przeciwieństwem zarówno kosmopolityzmu, jak i nacjonalizmu.
Europejskość organicznie wyrasta z tożsamości narodowych i bez nich nie istnieje.
Jednocześnie przekracza owe tożsamości, wychodząc ku wspólnocie ponadnarodowej.
Dlatego ani kosmopolita, ani nacjonalista nie jest i nie może być Europejczykiem w najgłębszym tego słowa znaczeniu.
Pielęgnowanie patriotyzmu w krajach Europy to najskuteczniejsze antidotum na odradzające się nacjonalizmy i separatyzmy oraz wielkie wsparcie w budowaniu europejskiej jedności.
Zaś walka z patriotyzmem to niszczenie wspólnoty, burzenie wspólnego europejskiego domu.

 

Nie byłoby Europy bez hebrajskiego Dekalogu, greckiej filozofii i sztuki, rzymskiego prawa i myśli republikańskiej.

Ale to chrześcijaństwo jest duszą Europy. To ono ukształtowało Europę taką, jaką znamy. Jej żywotność, kreatywność i rozwój zależą od twórczej łączności z jej chrześcijańskimi korzeniami. Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak Europa bez chrześcijaństwa nie ma przyszłości. Jakiekolwiek próby ograniczania aktywnej i twórczej obecności kościołów i chrześcijan w sferze publicznej i w wolnej debacie publicznej są działaniami antyeuropejskimi, niszczącymi jedność naszego kontynentu, pozbawiającymi go wymiaru duchowego i w konsekwencji prowadzącymi do obumierania wolności i solidarności oraz rodzenia się przemocy i fanatyzmu, jakie rodzą współczesne ideologie.

 

„W rzeczywistości nie można stosować terminu „demokracja” do ustroju, który odmawia uznania istnienia narodu, to znaczy żyjącej wspólnoty, będącej w posiadaniu własnej, autentycznej spuścizny, mającej swoje dążenia i własne posłannictwo, które chce wypełniać w całkowitej wolności; nie można odnosić go do reżimu, który odrzuca samą ideę wolności i odpowiedzialności osobistej, który przemocą tłumi odmienne tendencje i oceny, określając je mianem zbrodniczych dewiacji. (…) W prawdziwej demokracji istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności: podstawy państwa i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą i niszczycielskimi zamiarami.” (Robert Schuman)

 

„Konsekwencją współzależności pomiędzy narodami jest to, że nie da się pozostać obojętnym wobec szczęścia i nieszczęścia wielu ludzi. Myślący Europejczyk nie może się cieszyć lub być złośliwym w obliczu nieszczęścia bliźniego swego i wszyscy powinniśmy jednoczyć się na dobre i złe, znosząc wspólny los i niosąc solidarnie wspólne ciężary.” (Robert Schuman)

„Nigdy nie dość powtarzać, że zjednoczenie Europy nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności.” (Robert Schuman)

 

„Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji.” (Robert Schuman)

 

„Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)

 

„Demokracja [w Europie] będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. Stanowisko demokraty może być określone w ten sposób: nie może on zaakceptować tego, że państwo systematycznie ignoruje rzeczywistość religijną, że przeciwstawia jej stronniczość graniczącą z wrogością lub pogardą. Państwo nie może nie uznawać, bez krzywdy i szkody wyrządzonej sobie, niezwykłej skuteczności natchnienia religijnego w praktykowaniu cnót obywatelskich, w tak koniecznej obronie przeciw siłom rozkładu społecznego, które wszędzie działają.” (Robert Schuman)