13 lipca 2018 odbyło się kolejne zebranie Grupy Schumana w polskich Parlamentarzystów. Na posiedzenie został zaproszony zarząd Instytutu Myśli Schumana. Omówiono realizowane i podejmowane wspólnie z Instytutem Myśli Schumana dzieła, które były dokonane w ostatnim roku. Wśród wielu dzieł  należy wymienić:

  • Konferencja w Senacie nt. Służby Publicznej wzorem Roberta Schumana
  • Konferencje prasowe o kierunkach zmian w Europie
  • „Wigilia Bez Granic” w całej Polsce
  • Wezwanie odczytane w Senacie o „Ratowanie Pomnika Jana Pawła II we Francji”
  • „Wielkanoc Bez Granic” w całej Polsce
  • „Europejski Festiwal Schumana 13 maja 2018 r. w Świątyni Opatrzności Bożej

Ostatnio rozpoczęte i planowane dzieła:

  • Utworzenie Grupy Schumana w Parlamencie Europejskim
  • Tworzenie „Wspólnot Serca” – osób o różnej sprawności z tzw. pełnosprawnymi
  • Modlitwa Bez Granic za Europę 13 dnia każdego miesiąca – zapraszamy wszystkich Parlamentarzystów do udziału co miesiąc w takiej modlitwie

Z okazji 550 rocznicy parlamentaryzmu  życzymy wszystkim Senatorom, Posłom i Europosłom podążania za Schumanem i formowania się w duchu służby jaką pełnił Sługa Boży Robert Schuman.

Parlamentarzysta to nieprzeciętna osoba

i Mąż Zaufania Publicznego.

Jeśli jesteś podobny do Roberta Schumana to prawdopodobnie zasługujesz na godność Parlamentarzysty i Męża Zaufania Publicznego.

Wstąp do „Szkoły Służby Społecznej i Politycznej” Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Modlitwa o wstawiennictwo sługi Bożego Roberta Schumana

Panie Boże! To za przykładem człowieka pełnego pokoju, „łagodnego, cichego i o pokornym sercu”
(por. Mt 11, 29), zawracam się do Ciebie w mojej modlitwie.

Za sprawą Roberta Schumana powierzam się Twojej Boskiej Opatrzności i Tobie wyznaję:

Ty jesteś moim Mistrzem i Nauczycielem i w Tobie mam zaufanie.

Wysłuchaj mojej modlitwy (podaj intencję) i przyjdź okazać świętość Twojego sługi

Roberta Schumana, ucznia Chrystusa w polityce.

Panie Boże, pozwól mi dzisiaj czynić Twoją wolę wszędzie tam, gdzie jestem i żyję. Amen.
(Za aprobatą Kościoła)