Wprowadzenie Euro w Polsce na tym etapie zniszczy naszą gospodarkę i jej potencjał. Euro ma 20 lat. Z tej okazji odbyły się uroczystości w Parlamencie Europejskim. Wielu unijnych urzędników i polityków przyznało to, co od kryzysu mówią ekonomiści – że przy tworzeniu i funkcjonowaniu wspólnej waluty popełniono wiele błędów.

„Modlitwa bez Granic” 13 każdego miesiąca w Stolicach Narodów Europy to forma budowania jedności Polaków i Narodów Europy. Siejmy Dobro!!! – mówi w TVP Info Prof. Zbigniew Krysiak – odnosząc się do ostatnich słów zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza. Przez 100 miesięcy 13 dnia każdego miesiąca Instytut Myśli Schumana zaprasza wszystkich polityków, działaczy społecznych, Warszawiaków, wspólnoty chrześcijańskie, Ministrów, Prezydenta RP, liderów politycznych, Premiera, Prezydentów Miast, pracowników ministerstw, szkół i uczelni i wszystkich Polaków. „Modlitwa bez Granic” otacza powoli całą Europę i jej intencją jest beatyfikacja Sługi Bożego Roberta Schumana, powrót Europy do chrześcijańskich korzeni i utworzenie Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim.

Frakcja Schumana jest dobrą perspektywą dla polskich i włoskich polityków do budowania jedności w celu powrotu do Wspólnoty Narodów Europy. Prezes PIS, Jarosław Kaczyński ma nadzieję na powrót do Europy Ojczyzn, bo chyba są silne podstawy do takiej perspektywy. Wg Instytutu Myśli Schumana oraz wielu ludzi w Europie powrót do Europy Schumana jest synonimem powrotu do chrześcijańskich fundamentów i od tej odpowiedzialności nie mogą zdystansować się chrześcijńscy lub katoliccy politycy. Nie wolno zaprzepaścić obecnej szansy, ale trzeba podjąć intensywne wysiłki jednoczenia prawicy i ludzi dobrej woli wokół idei Schumana. Obecne elity w Brukseli działają destrukcyjnie i należy dążyć do tego, aby to zmienić, lecz bez dużej liczebnie Frakcji Schumana nie będzie to możliwe.

Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.

Frakcja Schumana – Kampania Promocyjna Instytutu Myśli Schumana do utworzenia Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim

FRAKCJA SCHUMANA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM a Misja Polski w Kształtowaniu Europy Ojczyzn w Duchu Chrześcijańskim. Instytut Myśli Schumana uruchamia kampanię promocyjną w celu utworzenia Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, która ma być ważnym mechanizmem powrotu do Europy Schumana. W tym kontekście Instytut nie tworzy żadnej partii ani też komitetu wyborczego, lecz staje na czele promocji na rzecz „Frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim oraz podejmuje rolę integrującą środowiska i partie w Polsce i Europie wokół tej jak się wydaje niepowtarzalnej szansy.

Kliknij tutaj, aby załadować plik pdf z pełnym materiałem: Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Kampania Promocyjna Idźmy ze sztandarem Schumana kształtować chrześcijańskie oblicze Europy!!! Kliknij tutaj, aby załadować plik pdf z pełnym materiałem: Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Kampania Promocyjna

Modlitwa Bez Granic otacza Europę i powstaje w kolejnych stolicach – Warszawa, Paryż, Budapeszt

Euro w obecnych warunkach ekonomicznych Polski prowadziłoby do destrukcji naszej gospodarki. W związku z tym bardzo dobrze, że obietnica wyborcza PO o wprowadzeniu w Polsce Euro w 2011 nie została zrealizowana. W większości krajów strefy Euro oprócz Niemiec po wprowadzeniu wspólnej waluty doszło do zahamowania rozwoju gospodarczego i pogorszenia się kondycji ekonomicznej.

Profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana proponuje wprowadzenie w Polsce podatku obrotowego, co ma w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego i efektywności systemu ekonomicznego w Polsce. (oglądaj od 49 minuty)

Nie wzrosną ceny energii – polskie władze dbają o ludzi. Tak zrobiłby Sługa Boży Robert Schuman. Gratulacje dla polskiego rządu, Pana Premiera, Sejmu RP, Senatu RP i Pana Prezydenta RP za dbałość o polską rodzinę. Życzymy Panu Donaldowi Tuskowi w Nowym Roku, aby dbał przynajmniej tak samo o Polskę jak zabiega o względy Pani Angeli Merkel i innych możnych tego świata.